Morální hodnoty, jako je čest, pravdomluvnost, spravedlivost a počestnost jsou původně přirozenými hodnotami, které Alláh ...

Buchárí uvádí v sahíh hadísech, že Prorok صلى الله عليه و سلم pravil, že pokrytci ...

 Odpovězte na výzvu Alláha, ó vyzyvatelé! Toho, který nařizuje, aby se činilo dobro a zakazuje, ...

‘Abdulláh ibn Mes‘úd řekl: „Nikdy nikomu neuškodí, aby jeho duše netoužila více po ničem jiném, ...

‘Abdulláh ibn Mes’úd řekl: „Nauč se, a když už jsi se naučil, tak praktikuj.“ Az-Zuhrí ...

Toto je spodobnění nevole zbožných předků (ar. selefu ´s-sálih) vůči tomu, aby se někdo stavěl ...