Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého. Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho. A potom:   ...

V minulých dnech jsme byli svědky otřesného činu zmasakrování několika nevinných nemuslimů – židů a křesťanů, ...

Šejch Sálih al-Fewzán, Alláh ho ochraňuj, dlouholetý člen Stálé komise pro fetwy v Království Saúdské Arábie, ...

 Abú Umáma al-Báhilí رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil: ...

Zrada a zpronevěra (arab. chijána - خيانة) je hlavním rysem pokrytců. Arabský termín chijána označuje ...

 Abdurrahmán ibn Jezíd zaznamenal, že ‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه pravil: ...

Se šestero lidmi nemá cenu diskutovat: 1. Džáhil – neznalec. Rozprávíš-li s neznalcem, bude si ...

OTÁZKA: Jaké jsou charakteristiky věřících, které je odlišují od nevěřících? ODPOVĚĎ: To je vskutku velká otázka. ...

 Imám an-Newewí ve vztahu ke Koránu definoval šest základních etických principů: ...