Tímto právem je tewhídu l-ulúhíja. Slovo „ulúhíja“ je odvozenina od kořene ´-L-H, tento kořen je ...

      Alláh řekl: "A neliší se ti jimž bylo darováno Písmo vyjma vzájemné závisti a ...

بسم الله الرحمان الرحيم Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize: ...

  On stvořil nebesa bez opor, jež jsou viditelné, a rozhodil po zemi hory pevně ...