O charakteristice pokrytectví

Logo XXL

Buchárí uvádí v sahíh hadísech, že Prorok صلى الله عليه و سلم pravil, že pokrytci mají tyto základní vlastnosti:
1. Je-li mu dána důvěra, zradí.
2. Mluví-li, lže.
3. Slíbí-li, slib poruší.
4. Když se hádá, je nespravedlivý.
5. Bez ohledu na to, že se takový člověk modlí, postí se apod., nebo říká, že je muslim, je pravým pokrytcem.

Buchárí uvádí v sahíh hadísech, že Prorok صلى الله عليه و سلم pravil, že pokrytci mají tyto základní vlastnosti:
1. Je-li mu dána důvěra, zradí.
2. Mluví-li, lže.
3. Slíbí-li, slib poruší.
4. Když se hádá, je nespravedlivý.
5. Bez ohledu na to, že se takový člověk modlí, postí se apod., nebo říká, že je muslim, je pravým pokrytcem.
Pokrytectví je stav srdce, který se vyznačuje činy dvojí tváře.
Patří mezi ně:
1. Nesoulad je mezi tím, co je v srdci a co je na rtech
2. Mají dvě tváře
3. Zatajují pravdy
4. Prohlašují nepravdu jiným věřícím a i sobě samým
5. Působí zkaženost tím, že jedno říkají jedněm a druhé druhým a ani jedno z toho není pravda
6. Jsou-li otázáni na své činy, řeknou, že se jen snaží napravit/zreformovat lidi, či společnost. Že to, co dělají, je pro obecné dobro.
7. Když jsou nabádáni: „Upevni svou víru,“ řeknou: „Což vypadám hloupě?“
8. Věřícím říkají, že jsou s nimi, ale když jsou s šejtány (s lidmi jako jsou oni, nebo jejich vůdcové), říkají, že jen žertovali, že ve skutečnosti s věřícími nejsou
9. Nemají moudrost a pochopení skutečnosti
10. Jsou přítomni v každé době
11. Ač říkají, že věří, Alláh jejich víru neuznává, neboť pouze jazyky pronášejí její slova. Nemají ji v srdci a jen si z lidí tropí blázny.
12. V soukromí se věřícím vysmívají
13. Raději zavírají oči, než aby viděli Pravdu a Přímou Cestu
14. Alláh jim dal na výběr mezi setrváním v pokrytectví a navrácením se, ale oni si vybrali pokrytectví.
15. Jsou zbaveni klidu a míru i na tomto světě a to si chtějí vynahradit užíváním vezdejších statků
16. Žijí v sebeklamu.
17. Působí rozvrat a pro svou zkaženost si ani neuvědomují, že působí rozvrat
18. Označují víru za hloupost, pro kterou člověk ztrácí část tohoto světa.
19. Sedí ve dvou lodích zároveň, snaží se uspokojit všechny strany
20. Nemají svědomí, ani čest a mravní úroveň
21. Jsou ve skutečnosti hloupí a lhostejní
22. Měří dvojím metrem
23. Mění své názory podle toho, s kým zrovna navázali spojenectví
24. Nemají smysl pro čas, který jim Alláh určil a tak jím plýtvají
Trestem pokrytectví je, že:
1. Alláh se jim vysměje tak, jak se oni vysmívali věřícím
2. Slepota srdce, zaslepenost, se kterou bloudí dál a dál směrem od správného vedení
3. Alláh jim upře dar správného vedení, který zaměnili setrváním ve zlu. Nemohou dosáhnout vedení, neprosí-li o něj a nechtějí-li ho.
4. V pekle je sedm úrovní a oni budou v nejnižší, protože svůj život položili na základě lži.
Jak se vymanit z pokrytectví? Připojit se k věřícím, napravit sama sebe, ustavit silnou vazbu k Alláhu, zasvětit Mu svou víru upřímně (tj. konat dobro s úmyslem odměny jen od Alláha a nikoli abychom se ukazovali před lidmi). Být vděčen za každý milodar od Alláha, hojně Jej chválit a děkovat Mu a nestěžovat si na to, čeho nám nebylo dopřáno.