Jednou mi jistý přítel, křesťan, položil několik otázek a základních křesťanských tezí a požádal mne, ...

  Proč lidé, především v Evropě a v Americe kritizují postavení ženy v islámu? ...