Výzva k Islámu v dnešních podmínkách: Pohled účastnice webináře

Ve dnech 15.-17. 1. 2021 proběhl internetový seminář (webinář) Výzva k Islámu v dnešních podmínkách. Zde si můžete přečíst zhodnocení celé akce jednou z jejích účastnic.

Interaktivní seminář byl pořádán tvůrci internetových stránek www.e-islam.cz. Byl určen jak pro muslimy tak pro nemuslimy.

Ali Lukáš Větrovec provedl účastníky semináře tématem da’wa (vyzývání k islámu) od jazykového významu tohoto slova přes základní teze islámské osvěty a její úlohy a podoby v současném dění. Nevyhnul se také častým chybám při výzvě k islámu.

Seminář byl časově strukturován do třech tříhodinových bloků. Kažbý blok obsahoval jednak přednášku na dané téma, ale také dostatečný prostor pro všechny účastníky, aby se k tématu vyjádřili nebo se zeptali na jakékoli nejasnosti. Ali udržoval naši pozornost nejen zajímavě a velmi fundovaně připravenými prezentacemi, ale také častými dotazy na náš názor či zkušenosti.

Poslední blok semináře byl především v naší „režii“, neboť jsme dostali domácí úkol, který jsme právě v posledním bloku prezentovali. A nutno říci, že jsme všichni přistoupili k tomuto úkolu zodpovědně a pečlivě se připravili.

V průběhu těchto tří dní jsme také navzájem sdíleli tipy a možnosti na další vzdělání a prohloubení našich znalostí o Islámu. Zároveň můžeme doufat, že in šá Alláh se nám podaří společnými silami zaktivovat a uspořádat nějaké další akce.

Shodli jsme se, že je třeba v současné době svým příkladem a životem přispět k lepší osvětě učení Islámu.

Pokud mohu sdílet, co jsem si já osobně odnesla, pak zejména uvědomění si, že tím, jak žiji, jak jednám a jak se chovám, mohu i já velmi významně ovlivnit pohled jak muslimské tak nemuslimské veřejnosti na naše náboženství. A zároveň, že mám před sebou ještě velmi mnoho práce a vzdělávání se. In šá Alláh budu mít dostatek síly, trpělivosti a vytrvalosti na této cestě.

Pokud bych měla celkově zhodnotit celý seminář, pak mohu za všechny účastníky směle prohlásit, že jsme opravdu nenašli nic, co bychom hodnotili negativně. Naopak, všichni jsme se shodli, že uvítáme další podobné semináře a zároveň padlo i několik návrhů na témata, která by nás zajímala.

Věřím, že toto nebylo naše poslední setkání a in šá Alláh budeme mít další příležitosti se (alespoň virtuálně) setkat a prohloubit naše znalosti.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem organizátorům za perfektní přípravu a ostatním účastníkům za přínosné tipy, komentáře a celkově velmi aktivní a motivující atmosféru.

Jana Neradová

účastnice semináře