Dědictví manžela a dětí po zesnulé

books filed on bookshelf

OTÁZKA: Dědí muslim po své zesnulé muslimské manželce? A jak je to v případě, že mají děti? Konkrétně tři syny a jednu dceru? Jak postupovat v situaci platnosti sekulárního právního řádu?

ODPOVĚĎ:

Má-li muslim nějaký majetek v zemi, kde není šarí’a vymahatelná kromě morální také i v právní rovině, existuje několik možností, z nichž všechny by měly naplnit cíl dosáhnutí spravedlnosti a rozdělení pozůstalosti shodně tomu, jak určuje šarí’ataké zákonodárství.

Cokoliv by sekulární soud přiřkl kterémukoli dědici nad rámec toho, co danému dědici stanovuje šarí’a, tomuto dědici není dovoleno si přivlastnit a bylo by pro něho hříchem tak učinit.

Je proto nutno využít dalších exitujících a legislativně platných občansko-právních mechanismů k tomu, aby bylo dědictví v konečném důsledku rozděleno právě podle předpisů islámského práva.

Těmito mechanismy či nástroji může být poslední vůle umírajícího zůstavitele dědictví, či darovací smlouvy mezi dědici navzájem.

V legislativě řady západních zemí se dnes již odstupuje od pevného stanovování dědických výměrů pro každou stranu a preferuje se způsob, jakým se pro rozdělení dědictví rozhodnou sami zúčastnění. Mnoho tamních právníků kvituje spravedlivost, jednoduchost, praktičnost a proveditelnost šarí’atského způsobu rozdělení dědictví.

V českém právním systému jsou jmenováni tzv. neopomenutelní dědicové, jimž nesmí být dědictví za žádných okolností upřeno. Pokud je mi známo, zákon nestavuje přesně vymezené podíly dědiců.

Před rozdělením dědictví se podle šarí’y nejprve zplácejí potenciální dluhy zemřelého a plní závěť. Poté se přechází k rozdělování dědických výměrů.

V situaci, kterou popisujete, je zůstavitelem dedictví muslimka, po níž zůstali jako dědicové manžel, tři synové a dcera. V otázce se neuvádí žádní další zletilí dědicové, kteří by mohli nastíněnou situaci pozměnit, např. rodiče, sourozenci či vnuci zůstavitelky. Proto vycházím ze situace přesně tak, jak je vykreslena.

Tuto situaci rozpracovává koránský verš:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Vám náleží polovina z toho, co zůstavily manželky vaše, jestliže neměly mužského potomka. A jestliže měly mužského potomka, patří vám z toho, co zůstavily, jedna čtvrtina poté, když byly vyplaceny odkazy a uhrazeny dluhy jejich. A manželkám patří jedna čtvrtina toho, co zůstavíte, jestliže nemáte mužského potomka. A jestliže máte mužského potomka, pak patří manželkám jedna osmina toho, co jste zůstavili po vyplacení odkazů a po uhrazení dluhů. Jestliže muž nebo žena zanechají dědictví po boční linii a mají bratra nebo sestru, pak každému z obou patří jedna šestina. A je-li jich více, pak jsou podílníky na jedné třetině po vyplacení odkazů a po uhrazení dluhů aniž se tím někomu uškodí. A toto je ustanovení od Boha a Bůh je vševědoucí, blahovolný. (Nisá: 12)

To znamená, že manžel po své zesnulé manželce dědí a to dokonce fixně stanoveným výměrem. V našem případě dědí manžel jednu čtvrtinu, neboť zesnulá manželka po sobě zanechává také mužského potomka (dokonce rovnou tři) a pak také dceru.

Pokud neexistuje žádný další dědic, kterého by bylo nutno brát v potaz, veškerý zbývající majetek (tj. 3/4 celku) přechází na děti, tedy v našem případě tři syny a jednu dceru.

Mezi nimi se potom dělí tak, aby synům připadl dvojnásobek podílu dcery, shodně předpisu koránského verše:

يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer (Nisá: 11)

Tedy zbývající 3/4 majetku rozdělíme na sedm částí, každý syn si odnáší dvě sedminy tohoto zbytku a dcera jednu.

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: Alí Větrovec