Povinností muslima je plnit své sliby a dostát svému slovu

brown padlock on brown wooden fence

OTÁZKA: Co říká islám o dodržení daného slova a splění slibu?

ODPOVĚĎ:

Dodržet dané slovo je jednou ze základních povinností muslima a jedním z nejprioritnějších morálních výzev podle islámského náboženství, neboť tak stanovuje jak Korán, tak i Sunna.

Vznešený Alláh v Koránu přikazuje:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dodržujte věrně závazky své, neboť žádáno bude zúčtování o závazku! (Isrá: 34)

Na jiném místě se ti věřící, kteří dosáhnou skutečné blaženosti a úspěchu na tomto i onom světě popisují jako

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

ti, kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují (Mu´minún: 8)

Povinnost dostát danému slovu je zmíněna v mnoha hadísech, mezi nimi uvádíme tento:

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

‏ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ‏

Znamení pokrytce jsou tři: když prohovoří, zalže; když slíbí, slib nedodrží; a když se mu něco svěří, zpronevěří to.1

Tedy kdo tak nečiní, má v sobě jednu z vlastností pokrytce tak dlouho, dokud se tohoto svého zlozvyku a morální závady nezbaví.

Tentýž přístup byl patrný i v konání dřívějších proroků a našich zbožných předků

‘Abdurrahmán ibn Abzá رضي الله عنه vyprávěl, že Prorok Dáwúd/David, mír s ním, pravil: “K sirotkovi se chovej jako milosrdný otec. Pamatuj, že co jsi zasel, také sklidíš. Jak ohavné je zchudnout poté, co jsi získal bohatství. Ba co více – jak ohavné je zbloudit poté, cos byl uveden na správnou cestu! Kdykoli něco slíbíš svému příteli, svůj slib splň. Pokud tak neučiníš, způsobí to nepřátelství mezi tebou a ním. Utíkej se k Alláhu před společností někoho, kdo když se mu o něčem zmíníš, nepomůže ti a kdo ti nepřipomene, když sám něco opomeneš.2

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه řekl: “Lhát není správné, ani při vážné řeči, ani z legrace. Nechť nikdo z vás neslíbí ani svému dítěti něco a pak mu to nesplní.3

V neposlední řadě mnoho muslimských kultur celého světa tradičně vnímalo dané slovo, slib a závazek jako otázku života a smrti, něco, co dělá muže mužem, co dává člověku tvář a důstojnost. Porušení daného slova vnímali naši předkové jako podlé a zbabělé.

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: Alí Větrovec

  1. Muttefekun ‘alejhi. Zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 33; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 59.
  2. Zaznamenal al-Buchárí v al-Adebu l-mufred, podání č. 138.
  3. Zaznamenal al-Buchárí v al-Adebu l-mufred, podání č. 387.