Islámská osvěta v současném prostředí

Ve dnech 15., 16. a 17. 1. 2021 jsme pořádali internetový seminář Výzva k islámu v dnešních podmínkách. V jeho rámci proběhly celkem čtyři přednášky.

Toto je prezentace k poslední z nich, která nesla název Islámská osvěta v současném prostředí.

  1. Pojem da’wa v islámských naukách
  2. Základní teze islámské osvěty
  3. Chyby při islámské osvětě
  4. Islámská osvěta v současném prostředí