Pojem da’wa v islámských naukách

Ve dnech 15., 16. a 17. 1. 2021 jsme pořádali internetový seminář Výzva k islámu v dnešních podmínkách. V jeho rámci proběhly celkem čtyři přednášky.

Toto je prezentace k první z nich, která nesla název Pojem da’wa v islámských naukách.

  1. Pojem da’wa v islámských naukách
  2. Základní teze islámské osvěty
  3. Chyby při islámské osvětě
  4. Islámská osvěta v současném prostředí