Čtyřicet světských užitků za odvržení hříchu

Logo XXL

Velký učenec Ibn Kajjím al-Džawzíjja, budiž k němu Alláh milostiv, zmínil mnohostranný prospěch na tomto světě, který člověku plyne ze zanechání hříchu ještě předtím, než bude tento poctěn nekonečnou odměnou od Alláha na onom světě:

Velký učenec Ibn Kajjím al-Džawzíjja, budiž k němu Alláh milostiv, zmínil mnohostranný prospěch na tomto světě, který člověku plyne ze zanechání hříchu ještě předtím, než bude tento poctěn nekonečnou odměnou od Alláha na onom světě:

1.       Zachování osobní integrity (arab. murú´a)
2.       Zachování si svého jména a reputace čistou
3.       Ochrana tvého společenského postavení
4.       Zachování si toho, co ti Alláh poskytl a vytvořil ti jako prostředek, kterým se staráš o své světské i duchovní dobro.
5.       Plnohodnotný život
6.       Pokojně odpočinuté tělo
7.       Silné srdce
8.       Čistá duše
9.       Pocit štěstí v srdci
10.   Uvolněné a nestísněné nitro
11.   Bezpečí před všemi starostmi, které zasahují zkažené a neposlušné
12.   Méně starostí, smutku a lítosti celkově
13.    Vnitřní síla osobní cti, která není náchylná k poskvrnění
14.    Ochrana světla v srdci, které nebude zastíněno temnotou neposlušnosti
15.   Obejití závislosti na zkažených a neposlušných
16.   Získání hodnotného živobytí ze zdrojů doposud nepoznaných
17.   Všeobecná lehkost je zaručena i tam, kde je to pro lidi neposlušnosti obzvláště obtížné
18.   Všechny akty uctívání se najednou stanou snadné k vykonání
19.   Znalost se bude získávat omnoho snadněji
20.   Lidé ve všeobecnosti budou mluvit v tvůj prospěch
21.   Budou v tvůj prospěch hodně prosit Alláha
22.   Toto potěšení se odrazí na tvé tváři
23.   Do srdcí lidí bude vložen respekt vůči tobě
24.   Lidé tě podpoří, když ti bude ublíženo, nebo se staneš předmětem útlaku
25.   Lidé tě budou bránit v přítomnosti toho, který tě pomlouvá
26.   Na tvé prosby bude rychle odpovězeno
27.   Zmizí odtažitost mezi tebou a Alláhem
28.   Andělé ti budou na blízku
29.   Šejtáni, jak lidští tak i ti z řad džinů, se ti začnou vyhýbat
30.   Lidé se budou předhánět, aby ti pomohli a postarali se o tvé potřeby
31.   Budou hledat tvou lásku a společnost
32.   Nebudeš se bát smrti, naopak, budeš šťasten, že potkáš svého Pána a dosáhneš svého konečného příbytku
33.   Tento svět a jeho pozlátka přestanou být pro tebe důležitými
34.   V srdci se ti ukotví pevné přesvědčení o Onom Světě
35.   Budeš si vědom ohromné odměny v Příbytku Ráje a ohromného úspěchu, který v něm lze najít.
36.   Okusíš sladkost poslušnosti vůči Bohu
37.   Okusíš sladkost víry
38.   Budou za tebe prosit andělé nesoucí trůn, stejně jako všichni ostatní andělé.
39.   Rozradostníš anděly, kteří zapisují tvé dobré skutky a tito budou stále prosit v tvůj prospěch
40.   Tvůj intelekt, porozumění, víra a znalost porostou.
 
Tak získáš Lásku Boží, Jeho pozornost a Jeho radost z tvého pokání. A Alláh ví nejlépe

Zdroj: http://www.bakkah.net/en/40-worldly-benefits-abandoning-sins.htm