Deset, kterým byl přislíben Ráj ještě za jejich života

brown mountains under blue sky during daytime

Sa’íd ibn Zejd ibn ‘Amr ibn Newfel رضي الله عنه vyprávěl: „Dosvědčuji devíti lidem, že budou v Ráji. A kdybych dosvědčil i pro desátého, nedopustil bych se hříchu.” „Jak je to možné?” podivili se přítomní. Sa’íd odpověděl: „Stoupali jsme s Prorokem صلى الله عليه و سلم na horu Hirá´ a on řekl:

اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ

Pevně stůj, Hirá´, nekráčí po tobě nikdo, kromě Proroka, pravdymilovného či mučedníka.

Sa’ídovi posluchači se jej následně dotázali, kdo jsou oni. Odpověděl:

„Posel Boží صلى الله عليه و سلم, Abú Bekr, Omar, Osmán, ‘Alí, Talha, az-Zubejr a

‘Abdurrahmán ibn ‘Awf.” Zeptali se, kdo je onen desátý. „Já,” odpověděl Sa’íd.1

V dodatcích k tomuto hadísu, doložených jako sahíh al-Albáním, figurují navíc i jména Sa’d ibn Abí Wakkás a Abú ‘Ubejda ‘Ámir ibn Džerráh رضي الله عنهم أجمعين.

Oněmi Deseti, kteří obdrželi radostnou zvěst o Ráji (arab. عشرة المبشرين بالجنة’ašeretu l-mubeššeríne bi l-Dženna) tedy jsou:

1. Abú Bekr ‘Abdulláh ibn Abí Kuháfa Osmán, tak řečený as-Siddík, Pravdymilovný, první pravověrný chalífa této ummy. Zemřel v roce 13 hidžry ve věku 63 let.

2. Abú Hafs Omar ibnu l-Chattáb, tak řečený al-Fárúk, Rozdělitel pravdy od lži, druhý pravověrný chalífa této ummy. Zemřel v roce 23 h. ve věku 57, podle některých podání 63 let.

3. Abú ‘Amr/ Abú ‘Abdilláh Osmán ibn ‘Affán, tak řečený Zu n-Núrajn, Ten se dvěma světly, třetí pravověrný chalífa této ummy. Zemřel roku 35 h. ve věku 82 let.

4. Abu l-Hasan ‘Alí ibn Abí Tálib, Prorokův صلى الله عليه و سلم zeť a bratranec a zároveň čtvrtý pravověrný chalífa této ummy. Zemřel roku 40 h. ve věku 57, podle některých podání 65 let.

5. Abu l-A’war Sa’íd ibn Zejd, vypravěč tohoto podání a bratranec Omarův. Zemřel roku 51 h. ve věku 73 let.

6. Abú Ishák Sa’d ibn Abí Wakkás, vojevůdce této ummy a pokořitel Persie a zároveň poslední, který z této desítky zůstal živ nejdéle. Zemřel roku 55 h. ve věku dle různých podání 73 – 83 let.

7. Abú Muhammed ‘Abdurrahmán ibn ‘Awf az-Zuhrí, bojovník z bitvy na Uhudu, kde utržil dle jistých podání až 21 ran. Zemřel roku 32 h. ve věku 75 let.

8. Abú Muhammed Talha ibn ‘Ubejdilláh al-Kureší at-Tejmí, kterého k islámu přivedl Abú Bekr. Zemřel roku 36 h. ve věku 63 let.

9. Abú ‘Ubejda Ámir ibn ‘Abdilláh ibn Džerráh, tak řečený Pravdomluvný této ummy. Zemřel roku 18 hidžry ve věku 58 let.

10. Abú ‘Abdilláh az-Zubejr ibnu l-‘Awwám, bratranec Proroka صلى الله عليه و سلم. Zemřel roku 36 hidžry.

  1. Hadís zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3757, jako hasan sahíh.