Fundamentalizmus? Wahhábizmus?

V médiích se neustále opakují pojmy islámský fundamentalizmus, radikalizmus a také pojem wahhábizmus, bez bližších definic a rozlišení. Co se za těmito mnohokrát zneužívanými pojmy skutečně skrývá, prozrazuje islámský učenec a filozof Dža’fer Šejch Idrís.