Hadís o domě v ráji pro toho, kdo zanechá hádek

Logo XXL

 Abú Umáma al-Báhilí رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil:

 Abú Umáma al-Báhilí رضي الله عنه vyprávěl, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil:

أنا زعيم بيت في رَبَضِ الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحِقَّا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وبيت في أعلى الجنة لمن حَسُن خلقه
Jsem držitelem domu v Ráji, pro každého toho, který se vzdá pře, ač je sám v právu, domu ve středu ráje každému tomu, kdo zanechá lži, i kdyby to bylo v žertu a dobu ve výšinách ráje každému tomu, kdo je nejkrásnějších mravů.[1]
 
Navzdory své konciznosti obsahuje tento hadís velmi mnoho ze správného vedení a dobra, co se týče nabádání lidí k budování skvělých charakterových vlastností a k nejlepším vztahům mezi lidmi, vedle perspektivy odměny, kterou lze takto získat.
 
Co se týče hádek, které jsou zde zmíněny, jde o kritizovaný a odsouzeníhodný typ pří, který je urážlivý, jehož jediným cílem je vítězství jednoho a naprosté rozdrcení jeho oponenta, když jde o hádku jen pro samu hádku a pro ukázání převahy.
 
Přít se za účelem prokázání toho, kde leží pravda a za účelem jasného odhalení a odmítnutí lži, je naproti tomu v šarí’y přikázaným činem, dokud jsou ovšem respektována jasná omezení a i sám rozum. O tom hovoří následující koránské verše:
 
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
a veď s nimi spor slovy nejlepšími! (Nahl: 125)
 
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším (‘Ankebút: 46)
 
وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ
Nevstupuj s námi do sporu ve prospěch těch, kdož sami sebe podvádějí (Nisá’: 107)
 
Co se týče vysvětlování Sunny, imám Ahmed رحمه الله تعالى byl tázán: „Někdy se ocitnu na sezení, kde je vzpomenuta Sunna a mám o ní více znalost. Mám promluvit a něco říci?“ Imám Ahmed odpověděl: „Stanov, co jest Sunnou, ale nehádej se o tom.“ Muž poté zopakoval to, co pravil imám Ahmed a proto imám Ahmed ještě dodal: „Vidím, že jsi hádavičný člověk.
 
Právě to měl na mysli imám Málik رحمه الله تعالى, když (poté, co zpravil lidi o Sunně) řekl: „A pokud to od vás lidé nepřijmou, pak mlčte.[2]
 
Ma’n ibn ‘Ísá vyprávěl o imámu Málikovi:
انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوماً من المسجد ، وهو متكىء على يدي ، فلحقه رجل يقال له : أبو الحورية ، كان يتهم بالإرجاء ، فقال : يا عبد الله ، اسمع مني شيئاً ، أكلمك به ، وأحاجك ، وأخبرك برأي ، قال : فإن غلبتني ؟ قال : إن غلبتك اتبعني ، قال : فإن جاء رجل آخر ، فكلمنا فغلبنا ؟ قال : نتبعه ، فقال مالك رحمه الله تعالى : ياعبد الله : بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم بدين واحد ، وأراك تنتقل من دين إلى دين ، قال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل
Málik ibn Anas se jednou vracel z mešity, opíraje se o mou paži, když muž zvaný Abú l-Huwejríjja, obviněný z irdžá, s ním chtěl držet krok. Řekl: „Služebníče Boží, poslouchej mne, musím ti říci, debatuj se mnou a nech mne říci ti můj názor.“ Málik pravil: „A co když mne ty v rozepři porazíš?“ Dotyčný muž odpověděl: „Pokud tě porazím, budeš ty následovat mne.“ Málik opáčil: „Služebníče Boží, Alláh seslal Muhammeda صلى الله عليه وسلم s jediným Náboženstvím, ale tebe já vidím, jak přecházíš z jednoho náboženství do druhého.
Omar ibn Abdul’azíz pravil: „Kdokoli učiní svou víru předmětem argumentace, ji často měnívá."[3]
 
Měli bychom, nakolik to je jen možné, lidem radit ohledem toho, co je správná a autentická Sunna, věrouka a vzorné chování apod. Nesmíme lidi dohánět až k bodu hněvu a hádce. To je kontraproduktivní.
 
Mu’temir ibn Sulejmán pravil: „Slyšel jsem svého otce říci:Nikdy nepřinutíš někoho, aby ti naslouchal, když jsi ho právě předtím rozhněval.[4]
 
Zrovna tak je důležité neupadnout do oblastí, kde člověk nemá znalosti, abychom neriskovali pro pouhé domněnky to, že sami upadneme do bludu. Jak pravil Alláh سبحانه و تعالى:
 
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
A nenásleduj to, o čem vědění nemáš. (Isrá’: 36)
 
Nechť nám Alláh سبحانه و تعالى pomůže zdokonalit naši mravnost.


[1] Abú Dawúd, č. 4800; také k nalezení v Tehzíbu l-Kemál, 3/498; v Mu’džemu l-Kebír, č. 7488; zaznamenává ho i al-Bejhekí, 10/249 a další. Oceněn jako hasan al-Albáním v Sahíhu t-Terghíbi we t-Terhíb, 6/3; a Ibn Bázem v Chašíjjetu Bulúghi l-Marám, č. 810.
[2] Uvádí Ibn Muflih v al-Adab aš-Šar’íjja, str. 307.
[3] Al-Ádžúrí, Kitábu š-Šarí’a, vol.1/128.
[4] Ibid.