Ibnu l-Džewzí o podobnost mezi Ramadánem a příběhem proroka Júsufa/Josefa

blue book

Ve jménu Alláha Milostiplného, Smilovného.

Postavení měsíce Ramadánu je vůči ostatním měsícům podobné jako postavení proroka Júsufa/Josefa, mír s ním, vůči svým bratrům. Tak jako byl Júsuf Ja’kúbovým/Jakubovým, mír s ním, nejoblíbenějším synem, tak je i Ramadán u Alláha nejoblíbenějším měsícem. Dobrou věcí k zamyšlení pro muslimy je přirovnání, že tak jako měl prorok Júsuf tolik lítosti a milosrdenství, aby řekl (svým bratrům, pozn. překl.):

Ve jménu Alláha Milostiplného, Smilovného.

Postavení měsíce Ramadánu je vůči ostatním měsícům podobné jako postavení proroka Júsufa/Josefa, mír s ním, vůči svým bratrům. Tak jako byl Júsuf Ja’kúbovým/Jakubovým, mír s ním, nejoblíbenějším synem, tak je i Ramadán u Alláha nejoblíbenějším měsícem. Dobrou věcí k zamyšlení pro muslimy je přirovnání, že tak jako měl prorok Júsuf tolik lítosti a milosrdenství, aby řekl (svým bratrům, pozn. překl.):

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّـهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

„Nechť na vás dnes nepadne žádná výčitka! Bůh vám odpustí, vždyť On nejslitovnější je ze slitovníků! (Jusuf: 92),

Stejně tak je i Ramadán měsícem milosrdenství, požehnání, dobra, Božího odpuštění a spásy před peklem. A tyto odměny v tomto měsíci daleko převyšují odměny, které člověk získá v jiných nocích a dnech během zbytku celého roku.

Další krásnou věcí k zamyšlení je příběh, jak Júsufovi bratři ho přišli žádat, aby jim pomohl napravit jejich chyby. A on jim vyšel vstříc s laskavostí a pomohl jim, nakrmil je, když byli hladoví a dovolil jim se vrátit domů, a řekl svým sluhům „Neste jejich věci, aby se neztratily.“ Jedna osoba zaplnila trhlinu mezi jedenácti. Stejně tak i Ramadán zaplňuje trhlinu v našich skutcích během jedenácti měsíců. Jen si představte, kolik máme trhlin a nedostatků v podřizování se Bohu!

Doufáme, že v Ramadánu budeme schopni odčinit naše nedostatky v jiných měsících, napravit naše omyly a že završíme Ramadán radostí a pevným přidržováním se vedení Božího.

Dalším (na zamyšlení) je, že prorok Ja’kúb měl jedenáct synů, kteří s ním žili a jejichž činy viděl každý den, avšak zrak se mu nevrátil kvůli jejich košilím, ale kvůli košili Júsufově. Ja’kúbův zrak se vrátil a on sám, po dlouhé době slabosti, zesílil. Stejně tak pokud hříšník ucítí vůni Ramadánu, sedí s těmi, kdož si připomínají Alláha, recitují korán, přátelí se v islámu mezi sebou a straní se pomlouvání a planých řečí, tak mu bude z Boží vůle odpuštěno, bude moci být blízko Alláhu po tom, co mu byl vzdálen, bude moct vidět svým srdcem po tom, kdy byl slepý, jeho přítomnost bude vítána radostí po tom, co byla vítána nechutí, setká se s milosrdenstvím po tom, co se setkával s pohrdáním, bude mu uštědřeno bez omezení a jeho úsilí, bude veden po celý svůj život, v okamžiku smrti mu bude jeho duše vyňata s lehkostí, až se setká s Bohem, bude požehnán odpuštěním a bude obdařen nejlepšími stupni rajské zahrady

Při Alláhu, využijte velikosti těchto pár dnů a brzo uvidíte, dá-li Bůh, hojnost požehnání, velikou odměnu a dlouhou dobu odpočinku a úlevy. Při Alláhu, toto je opravdová úleva.

Autor: Abu l-Feredž Ibnu l-Džewzí

Zdroj: Bústánu l-wá’izín we rijádu s-sámi’ín, str. 213-214.

Překlad: Adam Šlerka