Ibnu l-Kajjim o zdraví a spokojenosti v životě

Logo XXL

Imám Muhammed ibn Abí Bekr Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja napsal:

„Tři věci působí chorobu těla: 

 1. Příliš mnoho mluvení. 
 2. Příliš mnoho spánku. 
 3. Příliš mnoho jídla.

Imám Muhammed ibn Abí Bekr Šemsuddín Ibnu l-Kajjim al-Džewzíjja napsal:

„Tři věci působí chorobu těla: 

 1. Příliš mnoho mluvení. 
 2. Příliš mnoho spánku. 
 3. Příliš mnoho jídla.

Čtyři jiné věci tělo přímo ničí: 

 1. Stres. 
 2. Zármutek. 
 3. Hlad. 
 4. Pozdní ponocování dlouho do noci. 

Čtyři věci vysušují tvář, odnímají člověku radost a zbavují ho úcty ostatních: 

 1. Lež. 
 2. Nespolehlivost. 
 3. Pokládání nadmíry otázek beze znalosti. 
 4. Nestřídmost. 

Čtyři věci naopak vnášejí do tváře radost a přinášejí respekt ostatních: 

 1. Zbožnost. 
 2. Pravdomluvnost. 
 3. Štědrost. 
 4. Sebeúcta.

Čtyři věci působí nárůst obživy (arab. الرزق ar-rizk): 

 1. Noc plná modliteb. 
 2. Hojné vzpomínání Alláha před úsvitem. 
 3. Setrvalé udělování milodarů. 
 4. Vzpomínání Alláha na začátku i na konci dne.

Čtyři další věci pak sesílání obživy brání: 

 1. Spánek dopoledne. 
 2. Nedostatek modliteb. 
 3. Lenost. 
 4. Zrada a porušení jednou daného slova.

Zdroj: Viz Zádu l-me’ád, 4/378.