Před čím vším se utíkat k Alláhu

Logo XXL

Alláh přikazuje hledat u Něho útočiště vždy a za všech okolností:

 فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

Hledej tedy útočiště u Boha, vždyť On věru slyšící je i jasnozřivý! (Gháfir:56)

Také ohledně šejtánského našeptávání (arab. وسوسة weswesa) praví:

Alláh přikazuje hledat u Něho útočiště vždy a za všech okolností:

 فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

Hledej tedy útočiště u Boha, vždyť On věru slyšící je i jasnozřivý! (Gháfir:56)

Také ohledně šejtánského našeptávání (arab. وسوسة weswesa) praví:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

A kdykoliv tě bude znepokojovat návod satanův, hledej útočiště u Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí. (A’ráf: 200)

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

A jestliže tě satan pokušením dráždí, pros Boha o ochranu, vždyť On slyšící je i vševědoucí. (Fussilet:36)

Ohledně hledání útočiště při recitování Koránu je zjeveno:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Když Korán přednášíš, hledej u Boha útočiště před satanem prokletým (Nahl:98)

Existuje ovšem i mnoho dalších věcí i situací, před kterými máme podle Sunny hledat u Alláha útočiště:

1.

‘Áiša رضي الله عنها vyprávěla, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم se utíkal k Alláhu slovy:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Alláhumme inní a’úzu bike min fitneti n-nári we min ‘azábi n-nári we a’úzu bike min fitneti l-kabri we a’úzu bike min ‘azábi l-kabri we a’úzu bike min fitneti l-ghiná we a’úzu bike min fitneti l-fakri we a’úzu bike min fitneti l-mesíhi d-dedždžál.“ tj. „Ó Alláhu, věru utíkám se k Tobě před pokušením Ohně a trestem Ohně, utíkám se k Tobě před pokušením hrobu, utíkám se k Tobě před trestem hrobu, utíkám se k Tobě před pokušením bohatství utíkám se k Tobě před pokušením chudoby a utíkám se k tobě před pokušením ad-dedždžála (tj. lžiproroka, který přijde před koncem světa).[1]

2.

Zejd ibn Arkam رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم vzýval Alláha také takto:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

Alláhumme a’úzu bike min ‘ilmi lá jenfa’u we min kalbi lá jachša’u we min nefsi lá tešba’u we min du’ái lá justedžábu lehu.“ „Ó Alláhu, utíkám se k tobě před znalostí, která nenese užitku, před srdcem, jež není pokorné, před egem, které se nezasytí a před prosbou, která není vyslyšena.” [2]

3.

Anas رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم se k Alláhu obracel slovy:

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

Alláhumme inní a’úzu bike mine l-‘adži we l-keseli we l-džubni we l-heremi we l-buchli we a’úzu bike min ‘azábi l-kabri we min fitneti l-mahjá we l-memát,“ tj. „Ó Alláhu, věru utíkám se k Tobě před neschopností a leností, před mizerií a lakomstvím, utíkám se k Tobě před trestem hrobu i před pokušením života i smrti.[3]

Šejch Ibnu l-‘Usejmín ve svém komentáři k tomuto hadísu vysvětluje tuto neschopnost a mizerii takto:

[Je to] pocit marnosti vůči minulosti a starostí ohledně budoucnosti. Nastává, když někoho trápí to, co se stalo v minulosti a má obavy z toho, co přinese budoucnost. Tehdy se pro něj život stane ztísněným. Nicméně pokud se nestará o nic, kromě přítomnosti a pokud se připravuje na budoucnost způsobem, jakým mu je přikázáno se na ni připravovat, přinese mu to klid a vnitřní vyrovnanost. Proto Posel Boží صلى الله عليه و سلم prosil o ochranu před neschopností a mizerií, tedy neschopností čelit budoucnosti a mizerií v pohledu na minulost. Potkáte mnoho lidí, kteří mají z budoucnosti veliké obavy. Takové obavy, které jsou nepřípustné, do té míry, že to omezuje jejich život a značně je to vyčerpává. Kdyby je neměli, mohli by konat s faleko větší lehkostí. A mnoho lidí také zatěžkáno minulostí, proto se cítí špatně a tato lítost je ničí.[4]

_________________________________________________

[1] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6376.

[2] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2722.

[3] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2706.

[4] Viz Šerhu Rijádi s-sálihín, 6/33.