Imám al-Buchárí a tisíc dinárů

Logo XXL

Imám al-Buchárí, vůdce věřících (arab. أمير المؤمنين amíru l-mu´minín) v oboru nauk o Sunně, známý sběratel hadísů a autor proslulého Sahíhu, který je učenci této nauky považován za nejvíce autentickou knihu po Koránu, se jednou vydeal na cestu kvůli svým výzkumům hadísů. Nalodil se na loď a vzal si s sebou na cestu tisíc dinárů v hotovosti, aby měl z čeho platit náklady svého putování.

Imám al-Buchárí, vůdce věřících (arab. أمير المؤمنين amíru l-mu´minín) v oboru nauk o Sunně, známý sběratel hadísů a autor proslulého Sahíhu, který je učenci této nauky považován za nejvíce autentickou knihu po Koránu, se jednou vydeal na cestu kvůli svým výzkumům hadísů. Nalodil se na loď a vzal si s sebou na cestu tisíc dinárů v hotovosti, aby měl z čeho platit náklady svého putování.

Jak se tak plavil, přišel k němu jeden z jeho spolucestujících a vyjádřil svou lásku a obdiv k imámu al-Buchárímu. Rád a často s ním sedával. Postupně se mezi imámem a jeho spolucestujícím rozvinulo přátelství a důvěra a i sám al-Buchárí si ho oblíbil do té míry, že se mu během jednoho přátelského poklábosení svěřil, že má u sebe větší množství peněz.

Jednoho dne se dotyčný muž probudil. Plakal, naříkal a křičel, trhal si oblečení a bil se do tváře a po hlavě. Lidé na něho překvapeně zírali a ptali se ho, co tak strašného se mu přihodilo. Muž řekl: „Měl jsem měšec a v něm tisíc dinárů! A ztratil jsem ho!“

Posádka lodi a spolu s nimi i několik dalších pasažérů začalo prohledávat zavazadla všech cestujících jednoho po druhém. Imám al-Buchárí nenápadně, aniž by si toho kdokoli všiml, vzal svůj měšec s tisíci dináry a hodil ho přes palubu do moře. Když se k němu dostala posádka spolu s dobrovolníky, prohledávajícími zavazadla všech lidí na palubě, zkontrolovali i jeho a nic nenašli. Proto pokračovali na dalšího pasažéra, až prohledali skutečně všechny lidi, kteří na lodi cestovali. Nic nenašli. Potom se vrátili k muži, který ohlásil ztrátu a velmi přísně mu vynadali a vyčinili.

Když loď dospěla na místo, kam měla připlout, lidé se vylodili a dotyčný přišel za al-Buchárím se slovy: „Cos udělal se svým měšcem plným dinárů?“

„Hodil jsem ho přes palubu,“ odpověděl s vyrovnaným a klidným úsměvem imám al-Buchárí.

„A jak jsi dokázal takto snášet ztrátu tak ohromného bohatství?“ podivil se muž.

Al-Buchárí mu odpověděl: „Jak jen jsi bláhový! Což nevíš, že jsem strávil celý svůj život sbíráním a sepisováním hadísů Božího Posla صلى الله عليه و سلم a že mi všichni na celé zemi věří a spoléhají na mne, když nějaký hadís vyprávím? Jak jsem mohl sám sebe vystavit byť i podezření z toho, že jsem někomu něco ukradl? Mám snad prodávat neocenitelné perly pravdomluvnosti a upřímné pravdymilovnosti, které jsem za celý svůj život nasbíral, za nějakých pár dinárů?“

Takto al-Buchárí obětoval vlastní úspory pro danou cestu jen proto, aby nikdo neměl ani nejmenšího důvodu vnášet ani stín pochybnosti do otázky jeho kredibility, o kterou se opíralo správné vedení celé ummy v otázce hadísů.

Zdroj: Uvádí ‘Abdusselám al-Mubárekfúrí v díle Síratu l-imámi l-Bucháríji sejjidi l-fukahá we imámi l-muhaddisín, str. 122-123.