Islám je krásný, ale ti muslimové …

Kulturní centrum Království Saúdské Arábie působící ve Velké Británii uspořádalo výstavu o islámu. Byl na ní přítomen i jeden ze saúdskoarabských učenců a šiřitelů islámu. Když byl dotázán, aby přednesl krátký proslov, v němž by shrnul své dojmy z výstavy, vzpomenul zajímavou příhodu, jak se setkal s jedním z nemuslimských návštěvníků a pohovořil s ním.

Učenec vyprávěl:

“Na výstavě jsem poznal jednoho nemuslima ze Skotska. Využil jsem příležitosti a navázal jsem s tímto návštěvníkem krátký rozhovor. Zeptal jsem se, zda-li by se chtěl dozvědět něco ohledně islámu.

“Ne, ne, děkuji moc, ale nechci,” odpověděl ten starší pán a dodal: “Nechci znovu poslouchat nějakou prázdnou teorii, kterou sis pro mne připravil. Já žil mezi vámi muslimy několik dlouhých let. Žil jsem hned v několika arabských muslimských zemích. O islámu jsem si toho hodně načetl. Vím toho o islámu spoustu.”

Jeho odpověď mne docela zaskočila a proto jsem se ho zeptal: “A co vlastně o islámu víte?”

Skotský návštěvník odpověděl: “Islám je krásná a vznešená víra. Do nejjemnějších detailů uspořádala vztahy mezi lidmi navzájem, bez ohledu na to, zda jsou ti lidé muslimové, nebo muslimové nejsou. Islám vás jasným a podrobným, jemným způsobem vede nejen k tomu, jak se máte správně modlit k Bohu a jak ho máte vzývat, ale vybízí vás i k tomu, jak se máte správně chovat ke svým rodičům, ke svým manželkám, dětem, sousedům i společnosti jako celku. Ale váš praktický život v mnoha případech ostře protiřečí vznešeným islámským principům. O tom jsem se já sám osobně přesvědčil ne jednou, ale mnohokrát. To proto, že vy lžete, nadáváte a klejete, kradete, neceníte si času druhých, odkrýváte hanbu jedni druhých, milujete anarchii a chaos a nenávidíte systém a pořádek. Nedbýte vůbec na čistotu, podlézáte bohatým a pohrdáte chudobnými. Vaše zákony platí tak akorát pro obyčejné lidi, ale pro vaše elity jakoby platily zákony úplně jiné.”

Potom dodal: “Omlouvám se, možná jsem byl až moc hrubý a neuctivý.”

Řekl jsem mu: “Vemte si ode mne tuto knihu. Chování jednotlivých konkrétních lidí přece nemusí o ničem vypovídat.”

Skot nesouhlasně zakroutil hlavou a řekl: “Příteli, osobně myslím, že na všechny takové výstavy tak akorát mrháte časem i penězi. Je dost dobře možné, že my o vás víme daleko více, než víte o sobě vy sami. To vy se vraťte ke své vznešené Knize a zaveďte nejprve vy sami v praxi všechny její principy chování, které vás tato Kniha učí a k nimž vás vede. Až tuto Knihu budete ve svých životech následovat především vy sami, pak teprve uvidíte, že i jiní lidé budou masově přijímat islám. A nebudou k tomu potřebovat ani žádnou takovou výstavu. Protože my jsme lidé, které daleko více zajímá praxe a konkrétní činy ve vašem skutečném životě. Na tom nám záleží mnohem víc, než na tom, co se píše v nějakých knížkách.”

Autor: Muhammed Ikanović

Zdroj: Facebookový profil M.I.

Překlad a úprava: Alí Větrovec