Jak být nezávislý na lidech

Logo XXL

Hátim al-Balchí byl znám svou skromností, bohabojností a odříkáním.
Když přišel do Bagdádu, přál si setkat se s imámem Ahmedem ibn Hanbelem. Imám Ahmed jej přijal a uvítal jej.
Poté, co s ním strávil nějaký čas, se jej imám Ahmed zeptal: “Pověz mi, Hátime, jak se stát nezávislým na lidech?

Hátim al-Balchí byl znám svou skromností, bohabojností a odříkáním.
Když přišel do Bagdádu, přál si setkat se s imámem Ahmedem ibn Hanbelem. Imám Ahmed jej přijal a uvítal jej.
Poté, co s ním strávil nějaký čas, se jej imám Ahmed zeptal: “Pověz mi, Hátime, jak se stát nezávislým na lidech?
Abú Abdulláhu,” pravil mu vlídně Hátim, “toho lze dosáhnout jedině tím, že se odevzdáš a vytrváš na třech věcech. Dáš jim část svého majetku a nic od nich nebudeš ani vyžadovat, ani brát. Umožníš jim, aby u tebe vždy došli naplnění svých práv, ale ty od nich své právo žádat nebudeš. A také tím, že budeš snášet zlo, které ti učiní a nebudeš je odvracet stejnou měrou.
Imám Ahmed se na několik okamžiků zamyslel nad jeho slovy a pak mu řekl:
Hátime, to je opravdu moc těžké.
Zkus jen na tom vytrvat a poddat se tomu,” řekl znovu Hátim a třikrát to zopakoval.