Jak dosáhnout bohabojnosti – vysvětlení hadísu Božího Posla صلى الله عليه و سلم

Logo XXL
‘Átíjja bin Urwa as-Sa’dí رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:
 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس

‘Átíjja bin Urwa as-Sa’dí رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:
 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس
Žádný ze služebníků nedosáhne toho, aby byl z bohabojných, dokud nezanechá toho, v čem není škody z obavy předtím, aby neupadl do toho, v čem škody jest.[1]
 
Alláh سبحانه و تعالى v Koránu o bohabojnosti praví:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
„Vy kteří věříte, bojte se Boha bázní Mu náležející" [Álu ’Imrán:102)
 
Ve své hodnotné Tuhfetu l-Ahwádi’, pod č. 2451, al-Mubárekfúrí komentuje „získání úrovně bohabojných“:
المتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة وفي الشريعة الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل وترك
Al-Mutekí je v (arabském) jazyce jméno pro toho, kdo je ppozorný a bedlivě se střeží, aby se něčeho (z neposlušnosti) nedopustil, za co by mu šarí’a ukládala nějaký následek kvůli tomu, že něco učinil, nebo něčeho zanechal.
 
As-Sundí uvádí, že to znamená odvržení dokonce i neškodného, v čem není nic špatného, aby to bylo nahrazeno něčím lepším, bez ohledu na to, co je osobním zvykem a návykem.[2]
 
O ochraně sebe sama před škodou hovoří také Ibnu l-Kajjím ve svém al-Fewá‘id:
التقوى ثلاث مراتب
حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات
حميتها عن المكروهات
الحمية عن الفضول وعما لا يعنى . وقد كان السلف الصالح يتقون بعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات , فيجعلون التقوى حائلا منيعا من الوقوع فيما حرم الله
„Bohabojnost je tří úrovní: 1. Chránit své srdce i údy před hříchem a věcmi zakázanými; 2. Chránit se před věcmi zavrženíhodnými a 3. Chránit sebe před přehnanou zvědavostí a tím, co se nás netýká. A zbožní předkové se bedlivě střežili i v povolených věcech, z obavy aby následně neupadli i do věcí zakázaných. Ze své bohabojnosti tak vystavěli neproniknutelnou bariéru, bránící jim upadnout do toho, co Alláh zakázal.
 
Ibn Redžeb zaznamenal, že selef si byli velmi vědomi Božích slov:
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
Bůh přijímá jen od bohabojných. (Má´ida: 27)
Vyvstává otázka: Nejsme-li bohabojní, znamená to snad, že naše činy nejsou přijaty? Pokud naše činy nepřinášejí kýžený efekt v předepsaných povinnostech uctívání (že nezvyšují naši bohabojnost), pak bude něco špatně s našimi prioritami. Tato starost sama o sobě dostačuje, aby pravému muslimovi nedopřála klidný spánek.
 
Podobně Alláh سبحانه و تعالى pravil o Koránu, že je:
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
„vedením pro bohabojné“ [Al-Baqarah, 2]
Znovu se musíme ptát: Může Korán vést i toho, kdo není bohabojný? Nebo je takwá – bohabojnost, prerekvizitou k tomu, aby byl jedinec veden Alláhem? Jednou ze základních přísad bohabojnosti je upřímnost (arab. ichlás) úmyslu. Pokud má někdo upřímný úmysl, lhostejno, zda je muslim, či nemuslim, toto se stává prostředkem k získání Božího vedení – a Alláh neuvede na sprvnou cestu žádného hanebníka, ani popírače víry, ani zrádce, kujícího spiknutí.
 
Pokud porozumíme místu, jaké v islámu zaujímá bohabojnost, vyjasní se nám, jak se chovat k věcem, které jsou sami o sobě považovány za povolené a indiferentní, když nejsou aktuálně potřeba a není účelem ulpívat na nich. Výše zmíněný hadís poskytuje doporučení a prostředky k výcviku svého vlastního srdce, aby se člověk stal bohabojným – neustálou bdělost před jakoukoli možností upadnutí ve škodu, či hřích. Mít stále na paměti vyšší cíl podněcuje podstatu bohabojnosti v nás a tak se stáváme více bdělími Božími Boží milosti a Velikosti
A Alláh Jediný vede správnou cestou.


[1] Sunen at-Tirmízí, hadís č. 2451, který jej ocenil jako hasan gharíb; vyprávěno též Ibn Mádžou, 2/1409 [hadís č. 4215; al-Hákimem; v Mu’džemu l-Kebír, č. 446; Bejhekím, 5/335; v Musned Ibn Abí Šejba, č. 591 a dalšími – oceněn jako da’íf al-Albáním v Da’ífu t-Tirmízí a v Da’ífu ibni Mádža, č. 4977 – viz též Tefsír ibn Abí Hátima a Ibn Kesíra.

[2] Viz Hašíjjetu as-Sundí ‘alá Ibni Mádža, č. 4215.