Jak se 'Abdulláh ibn Mes'úd stal muslimem

person standing on mountain in front of body of water

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه o svém přijetí islámu vypráví, že se tak stalo v době, kdy jako mladý chlapec sloužil jako nájemný pasáček ovcí u ‘Ukby ibn Abí Mu’ajta.

Jednou za ním přišli Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه i Posel Boží Muhammed صلى الله عليه وسلم. Zrovna byli na útěku před svými pronásledovateli a trapiči z řad mekkánských kurejšovských modloslužebníků.

Posel Boží صلى الله عليه و سلم mu řekl:

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه o svém přijetí islámu vypráví, že se tak stalo v době, kdy jako mladý chlapec sloužil jako nájemný pasáček ovcí u ‘Ukby ibn Abí Mu’ajta.

Jednou za ním přišli Abú Bekr as-Siddík رضي الله عنه i Posel Boží Muhammed صلى الله عليه وسلم. Zrovna byli na útěku před svými pronásledovateli a trapiči z řad mekkánských kurejšovských modloslužebníků.

Posel Boží صلى الله عليه و سلم mu řekl:

يَا غُلَامُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا؟

Chlapče, nemáš pro nás trochu mléka, abychom se napili?

„Já mám ty ovce na zodpovědnost,“ odpověděl ‘Abdulláh a dodal: „proto vám nemůžu nadojit mléko.“

Prokázal tak na svůj velmi mladý věk přímo ohromující smysl pro zodpovědnost a čestnost, s jakou plnil svou práci a zadaný úkol. To se Prorokovi صلى الله عليه و سلم líbilo a zapůsobilo to na něho. Řekl:

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟

A nemáš ve stádě nějakou mladou bahničku, které se zatím ještě nikdy žádný beran nedotkl?

„Mám,“ odpověděl ‘Abdulláh ibn Mes’úd a přivedl jednu takovou před něho. Posel Božíصلى الله عليه و سلم si ji převzal, pohladil ji a chytil za struk, prosíce přitom Alláha. Vemeno, které bylo doposud vždy prázdné a ploché, se jí zázrakem vzedmulo a naplnilo mlékem. 

Abú Bekr přinesl vydutý kámen, do kterého si oba mléko nadojili. Oba se z mléka napili, nejprve Abú Bekr a po něm i Prorok صلى الله عليه و سلم. A pak mléko nabídli i ‘Abdulláhovi.

Potom. když skončili Prorok صلى الله عليه و سلم vemenu poručil:

اقْلِصْ.

Vyschni“ – a ono vyschlo.

Poté, co byl ‘Abdulláh svědkem této události, pochopil, že Prorokصلى الله عليه و سلم je skutečně prorokem, přijal islám a přišel za Prorokem صلى الله عليه و سلم s prosbou: „Nauč mne něco ze slova Božího,[1] anebo ho poprosil: „Nauč mne něco z Koránu.[2]

Posel Božíصلى الله عليه و سلم mu odvětil:

إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ .

Věru jsi učenlivý chlapec.

‘Abdulláh ibn Mes’úd se tak přímo z Prorokových صلى الله عليه و سلم úst naučil sedmdesát jednotlivých súr z Koránu a stal se jedním z prvních, kteří se Koránu učili přímo od Proroka صلى الله عليه و سلم.

_________________________________________________________________

[1] Tuto verzi zaznamenal Ahmed v Musnedu, hadís č. 4412; a at-Taberání v al-Mu’džemu l-kebíru, hadís č. 8474. Al-Albání ho uvádí jako sahíh v Sahíhu síreti n-nebewíja, str. 124.

[2] Explicitní zmínku o Koránu uvádí verze zaznamenaná Ahmedem v Musnedu, hadís č. 3599.