Jak se zbavit zisku z bankovního úroku?

yellow and black star illustration

OTÁZKA: Jak naložit se zisky, které se na bankovním účtě objeví díky úročným sazbám? Je dovoleno tyto peníze oddělit a rozdat chudobným a potřebným? Obdrží člověk za takovou almužnu odměnu? Jsou i jiné způsoby, jak s takovými penězi naložit? Alláh ať Vás odmění.

ODPOVĚĎ:

Všechna chvála náleží Alláhu, Pánu všech světů. Požehnání a mír tomu, koho Alláh seslal jako milost pro všechny světy, jeho rodině, společníkům a jeho bratřím až do Dne Zmrtvýchvstání.

Výnosy úročných sazeb, které banky rozdělují svým klientům, kteří si u nich otevřou spořící účty, nejsou podle islámu dovoleny.

Proto je dovoleno, aby se jich muslimové zbavovali tím, že příslušný obnost oddělí a věnují ho na veřejné dobročinné účely, darují ho komukoli, kdo by z nich mohl mít prospěch, jako chudobným lidem nebo osobám v nouzi.

Při tomto rozdávání by však měl být úmysl ten, že konáme dobrý skutek za neznámého právoplatného vlastníka těchto financí, od něhož se tyto prostředky dostaly šarí’atsky nezákonným způsobem k nám. Toto je verdikt ve věci nelegálně získaných peněz od neznámého původního vlastníka. Ty se, pokud se nepodaří zjistit, komu právoplatně náleží, stávají majetkem celé komunity, z nichž mají nárok profitovat všichni lidé. Tyto peníze pak mají sloužit veřejnému zájmu.

A nejdokonalejší znalost je pouze ta, která se nachází u Alláha Vznešeného. Vzýváme Alláha, Pána všech světů, směřujeme k Němu naši chválu a prosíme o požehnání a mír za našeho Proroka, jeho rodinu, společníky a jeho bratry ve víře až do Soudného Dne.

 

Odpovídal: Muhammed ‘Alí al-Firkús, Alžírsko

Zdroj: Fí taríki t-tachallus mine l-fewáidi l-bánkíja, k dispozici online na: http://ferkous.com/home/?q=fatwa-104