Jaká víra je pravá a jaké náboženství je pravdivé?

pendant lamps turned on inside dome

OTÁZKA: Jaká víra je podle vás ta pravá? Které náboženství je pravdivé?

ODPOVĚĎ:

Vznešený Alláh praví:

 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّـهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Rci: “Vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodněme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si nebude brát jeden druhého za Pána místo Boha!” Obrátí-li se však zády, pak jim řekněte: “Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!” (Áli ‘Imrán: 64)

Pravá víra je ta, která hlásá, že existuje jeden absolutně jediný Bůh, Stvořitel veškerenstva. Ten sesílá proroky, kterých je určený počet, od prvního do posledního. Všichni hlásají jednu a touž myšlenku – absolutní Boží Jedinečnost, Boží výsadní právo na uctívání a jeho uctívání tak, jak si Bůh přeje. Toto Boží přání je pak příslušným náboženským zákonem určeno a předáno dále. Tento náboženský zákon je spravedlivý ustavuje modlitbu a prosbu k Jedinému Bohu, soucit s chudobnými a znevýhodněnými, jeho morální učení vybízí ke konání dobra a altruizmu všeho druhu a zavrhuje sobectví, násilí, zkaženost i všechny ostatní podoby zla.

To z náboženství, kde je toto poselství zachováno beze změny, je pravdivým náboženstvím. Je to ono kýžené náboženství všech proroků, od prvního do posledního.

Všichni a každý, kteří pozměnili tuto víru a zbloudili sami sebe a druhé svědli z přímé cesty, nebo si Zjevení vykládali či vykládají pro ospravedlnění svých tužeb, zajisté neujdou Božímu trestu.

Pak vyvstává otázka, kde tato náboženská pravda leží. Jsou náboženské texty, které máme k dispozici, jako jsou Bible nebo Korán, skutečně slovy Boha či Jeho proroků? Nebylo s nimi manipulováno ze strany lidí, zejména vládců a kléru? Jak vznikla Bible, kterou máme dnes, jak byl ustaven Starý a Nový zákon? Lze ve stávajících písmech odlišit slova Boha, proroků, jejich společníků a pozdějších vykladačů? Jak probíhal proces vzniku Koránu a hadísů? Které z dnes existujících svatých písem je nejblíže svému historickému originálu anebo je s ním totožné?

Jakožto muslim jsem přesvědčen, že Boží Knihou je Korán a jeho vysvětlením pomocí autentického záznamu jednoho lidského životního příběhu je Sunna – tradice Proroka Muhammeda, mír a požehnání s ním, protože obsahuje vše to, co jsem zmínil, tak jak má. Navíc vznik obou těchto pramenů je historicky relativně dobře doložitelný a umožňuje rozpoznat, co je pravé a co vnesené, co je původní a co je dodané, co je slovem Božím, co je slovem Proroka a co je lidským dodatkem. Korán je slovem Božím, Sunna slovem proroka a vše ostatní lidskou interpretací.

Proto je pravou vírou a pravdivým náboženstvím to, co je v Koránu a Sunně nazýváno islámem, tedy podřízením se či podrobením se vůli Jediného Boha, který nemá společníka.

Vznešený Alláh praví:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám. Ti, jimž dáno bylo Písmo, se dostali do sporu teprve tehdy, když přišlo k nim vědění, následkem vzájemné řevnivosti. A kdo nevěří ve znamení Boží, zjistí, že Bůh věru je rychlý v účtování. (Áli ‘Imrán: 19)

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (Áli ‘Imrán: 85)

Blahoslaven ten, kdo tuto cestu pravdy následuje a Boží prokletí padá na toho, kdo se od ní odvrací. Od Boha Jediného pak přichází správné vedení, podpora a pomoc.

Nechť nás všechny Alláh vede přímou a správnou cestou. Ámín.

Odpovídal: Alí Větrovec