Je možné smíření mezi ahl sunna a sektou ráfiza?

Logo XXL

OTÁZKA: Na základě vaší znalosti z historie sekty ráfiza (tj. ší’itů), jaký je Váš názor na princip sblížení mezi ahl sunna a nimi? Je sblížení možné?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

Sblížení mezi ahl sunna a ráfizíjjí není možné, protože jejich názory jsou jiné.

OTÁZKA: Na základě vaší znalosti z historie sekty ráfiza (tj. ší’itů), jaký je Váš názor na princip sblížení mezi ahl sunna a nimi? Je sblížení možné?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

Sblížení mezi ahl sunna a ráfizíjjí není možné, protože jejich názory jsou jiné.

Víra Ahlu s-Sunna we l-Džemá’a je Tewhíd – Jedinost Alláha. Věnují své uctívání upřímně pouze Alláhu Jedinému, a nikdo nemůže být uctíván s nim, žádný anděl, který je Mu blízko ani prorok, který jím byl poslán. Alláh je jediný, kdo zná nepoznatelné.

Součástí víry Ahlu s-Sunna je i milovat sahába a mit je rad. Věřit, že jsou to nejlepší ze stvoření Božích, po prorocich. Ti nejlepší z nich jsou Abú Bekr, pak Omar, pak Osmán a pak ‘Alí ibn Abí Tálib.

Ráfizíjje jsou opakem, takže není možné sladit tato přesvědčení mezi sebou, stejně jako je není mozné sladit mezi židy, křestany, modláři a Ahlu s-Sunna. Taktéž není mozné dosáhnout sblížení mezi ráfizíjji a Ahlu
s-Sunna, protože jejich rozdílnost tkví v přesvědčení, jak jsme vysvětlili.

Zdroj: Medžmú’ l-Fetawá´ Ibn Báz (27/325). http://islamqa.com/en/ref/118101/raafidis

Překlad: Umm Júsuf.