Je muslimka povinna nosit abáju?

Logo XXL

OTÁZKA: Co učinit, pokud má někdo na sobě zakázaný oděv? Je tzv. abája nezbytnou součástí šarí’atsky správného zahalení ženy? Co s muži, kteří přikazují ženám, jak se odívat a sami se odívají špatně?

OTÁZKA: Co učinit, pokud má někdo na sobě zakázaný oděv? Je tzv. abája nezbytnou součástí šarí’atsky správného zahalení ženy? Co s muži, kteří přikazují ženám, jak se odívat a sami se odívají špatně?

ODPOVĚĎ:
 
Vznešený Alláh pravil:
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. (Núr:31)
 
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ
Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! (Ahzáb:59)
 
Na mnoha místech v Sunně je také jasně řečeno, že nahotou ženy, tedy tím, co je povinna na veřejnosti skrýt, je vše, kromě obličeje a rukou k zápěstím, jak se uvádí v podáních na autoritu Ibn ‘Abbáse, Anase a ‘Áiše رضل الله عنهم, zaznamenaných Abú Daúdem a dalšími.
 
Šejch Ibnu l-‘Usejmín říká: „Pokud na sobě někdo má zakázaný oděv a může svou nahotu zakrýt čímkoli jiným, je povinen tak neprodleně učinit a oděv změnit.“[1]
 
Šejch al-Albání v odpovědi na tuto otázku definoval abáju jako jednolitý svrchní ženský oděv. Pokud je přetažen přes hlavu, jde o džilbáb. Dále poznamenává, že obléci právě a výhradně abáju není povinností: „Některé ženy v Sýrii a Jordánsku nosí ven dvoudílné oblečení, jedno na horní a druhé na dolní části těla. Toto se nenazývá ani džilbáb ani abája, nicméně pokrývá to totéž a proto to splňuje svůj účel.“ Naopak nedostačující je džilbáb, nošený některými ženami, který jim sice zakrývá vlasy, ale nezakrývá hruď, břicho, paže apod.[2]
 
Al-Albání také kritizoval nošení obtáhlého oblečení, jako úzkých kalhot, a hodnotil je jako zakázané nejen ženy, ale i pro muže. O mužích nedbalých svého oděvu pravil: „Mezi podivnostmi, které dnes možno spatřit, je i to, že muž nosí kalhoty odkrývající jeho nahotu a zároveň své ženě přikazuje zakrýt si tvář s tím, že je součástí toho, co má být zahaleno.“[3]
 
Ať nám Alláh pomůže plnit příkazy islámu tím nejlepším způsobem. Ámín.
 
Sestavil: Abú Nusajba.


[1] Viz Šerhu Bulúghi l-merám, 1/197.
[2] Viz Silsiletu l-hudá we n-núr, str. 101.
[3] Ibidum.