Otázky o modlitbě a recitaci Koránu

Logo XXL

OTÁZKA: Co mám udělat, zastihnu-li v mešitě cestující, jak se modlí před nástupem času modlitby? Jak se modlit mimo mešitu, nebo v situaci, kdy nemohu přesně určit kiblu? Liší se pravidla spojená s ezánem od pravidel spojených s ikámou? Může se recitovat Korán nahlas, když se lidé modlí dobrovolnou modlitbu? Může se Korán zdobit a ukládat do zdobeného pouzdra?

OTÁZKA: Co mám udělat, zastihnu-li v mešitě cestující, jak se modlí před nástupem času modlitby? Jak se modlit mimo mešitu, nebo v situaci, kdy nemohu přesně určit kiblu? Liší se pravidla spojená s ezánem od pravidel spojených s ikámou? Může se recitovat Korán nahlas, když se lidé modlí dobrovolnou modlitbu? Může se Korán zdobit a ukládat do zdobeného pouzdra? Pokud poslouchám nahrávku recitace Koránu, dostane se mi také ochrany před šejtánem?

ODPOVĚĎ:
 
V odpovědi na otázku o modlitbě necestujícího dohromady s cestujícími šejch al-Albání stanovil:
„Pokud se skupina cestujících modlí spojenou zkrácenou modlitbu s předstihem, tedy dříve, než je její stanovený čas, může se místní modlit s nimi pod úmyslem dobrovolné modlitby. Potom třeba odejde domů a pomodlí se povinnou modlitbu společně se svými, až nastane její čas.“[1] To proto, že dovoleno vzít úmysl vykonat dobrovolnou modlitbu ve chvíli, kdy se předstupuje na povinnou. Též je dovoleno vzít úmysl vykonat nějakou dobrovolné modlitby ve chvíli, kdy se předstupuje na jinou dobrovolnou modlitbu.
 
Pokud se modlící do mešity nevejdou, mohou se modlit venku s podmínkou, že jejich řady budou srovnány s řadami modlících se v mešitě. Takto povolil šejch al-Albání modlitbu pod slunečníky u Prorokovy صلى الله عليه و سلم mešity v Medíně.
 
Měly bychom se maximálně vynasnažit při hledání kibly. Pokud nebyla kibla vidět a posléze zjistíme, že jsme se modlili trochu pootočení, ničemu to nevadí. Modlitbu zneplatní, budeme-li se modlit ke kible otočeni levým či pravým bokem, nebo zády. To je názor šejcha Ibnu l-‘Usejmína.[2]
 
Pro ikámu platí stejná pravidla a pokyny jako pro ezán, neboť i ona je ezánem. To se týká jak opakování pronášených slov, tak i prosby o vznešené postavení Božího Proroka صلى الله عليه و سلم v Soudný Den.[3]
Co se týče hlasité recitace Koránu v blízkosti jiných věřících, modlících se dobrovolné modlitby, tato není povolena, aby modlící se nerušila, jak uvádí Ibn Tejmíjja.[4]
 
Podle názoru imáma Ahmeda, který uvádí Ibn Muflih, je dovoleno Korán potřít parfémem, či jej uložit do zdobeného pouzdra, třeba i z hedvábí, položit jej na stolek, či židli apod.[5]
 
Co se týče ochranné recitace, Ibn Báz smýšlí, že ať už dané pasáže, např. verše súry al-Bekara, recitujete sami, nebo je posloucháte na pásce, šejtán váš dům opustí.[6]
 
Sestavil: Abú Nusajba


[1] Viz Silsiletu l-hudá we n-núr, str. 43.
[2] Viz Ahkámu l-Kur´án, 1/389.
[3] Tohoto názoru je al-Albání v Silsiletu l-hudá we n-núr, str. 79.
[4] Viz Adabu š-Šar’íjja, 2/455.
[5] Viz Ibid., 2/461.
[6] Viz al-Fetawá´, 24/413.