Je selefíja hnutí?

Logo XXL

OTÁZKA: Někteří lidé přistupují k selefÍji jako ke všem ostatním skupinám a hnutím přítomným na poli výzvy k islámu. Co o tom soudíte?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Někteří lidé přistupují k selefÍji jako ke všem ostatním skupinám a hnutím přítomným na poli výzvy k islámu. Co o tom soudíte?
ODPOVĚĎ:
Je nesprávné říci, že selefíja je jedním z islámských hnutí, protože to je jediná cesta, kterou je třeba následovat, jejíhož programu se máme držet, příslušet k němu a bojovat za něj.
Co se týče jiných směrů a programů, není pro muslima dovoleno následovat je, neboť se jedná o cesty zbloudilých sekt. Člověk nemůže být spokojen, pokud je následovníkem zbloudilých sekt, které jasně odstupují od cesty selef (prvních generací).
Řekl Posel, mír a požehnání s ním: „Držte se mé sunny a sunny mých pravověrných chalífů, kteří přijdou po mně. “ Když byl tázán na „zachráněnou skupinu“, odpověděl Posel, mír a požehnání s ním: „To je ta skupina, která bude na tom, na čem jsem já a mí druhové.
Člověk nemůže uspět, následuje-li cesty těch, kteří nenásledují cestu prvních generací. Jeden básník řekl:
“Doufáš v úspěch
A nejdeš cestami, jimiž se ho dosahuje.
Viděl jsi snad loď, co po souši pluje?”
A Alláh dž.š. ví nejlépe.

Odpovídal šejch Sálih al-Fewzán , převzato z al-Munteká min fetawá´i š-šejchi Sálih Fewzán, 1/354