Je ten člověk nevěřící?

green palm tree under blue sky during daytime

Imám Muhammed ibn Idrís aš-Šáfi’í vypráví, že imáma Málika ibn Anase se jednou zeptali: “Viděl jsi Abú Hanífu?” Málik odpověděl: “Abú Hanífa byl obdařen největším pochopením ze všech.1

Sám aš-Šáfi’í řekl: “Ve fikhu jsou všichni lidé dětmi Abú Hanífovými.2

Muhammed ibn Mukátil vypráví, že jednou k imámu Abú Hanífovi přistoupil jistý muž a zeptal se ho: “Jaký máš názor na člověka, který ani nedoufá v Ráj a ani se neobává Ohně, dokonce snad ani Alláha, jí maso zvířete neporaženého podle směrnic náboženského Zákona. Když se modlí, modlí se, aniž by se předkláněl a aniž by padal na tvář a ochotně přináší svědectví o tom, co ani neviděl. Ten člověk nenávidí jistojistou pravdu a miluje pokušení a rozvrat.”

Abú Hanífovi studenti a žáci ihned přispěchali s rezolutním verdiktem: “Takoví člověk určitě musí být nevěřící! Je to velmi špatný člověk s vlastnostmi nevěřícího!”

Jiní se naopak odpovědět zdráhali: “Je to příliš těžká otázka, situace toho člověka je velmi, velmi složitá.”

Abú Hanífova odpověď však zněla: “Situace toho člověka není až tak složitá. A ani se nejedná o nevěřícího. Ten člověk prostě daleko více, nežli po Ráji jako takovém, touží po setkání s Alláhem. Daleko více, nežli se bojí Ohně, bojí se Alláha Jediného. A Alláha se neobává v tom smyslu, že by jej nějak zkrátil na jeho právech či se vůči němu zachoval nespravedlivě. Jí jen samé ryby a proto jí maso, které porazit podle předpisů není potřeba. Modlí se pohřební modlitbu a proto se nepředklání ani nepadá na tvář, protože při ní tyto kroky neexistují. Ochotně svědčí, že není božstva krom Alláha, byť Ho nikdy neviděl, a že Muhammed صلى الله عليه وسلم je Poslem Božím, byť ho nikdy nepotkal. Nemá rád jistojistou pravdu, tedy skutečnost smrti, asi jako každý člověk. A jako kdokoli jiný má také rád své děti, peníze, bohatství a jmění, i když jsou zároveň i pokušeními.

Tazatel poté, co slyšel tuto podivuhodnou odpověď, vstal a políbil imáma Abú Hanífu na čelo se slovy: “Svědčím, že hloubka tvého vědění je přímo zázračná!”3

Proto nikdy nespěchejme s unáhlenými soudy a ani nemaskujme svou neznalost za složitost otázky, která nám je položena.

Na lidi a jejich konání se vždy dívejme z lepšího úhlu pohledu, snažme se pro ně hledat ospravedlnění a vnímat je v lepším světle. To povede ke vřelejším vztahům mezi námi a k lepším výsledkům.

Alláha prosím o podporu a pomoc. Ámín.

  1. Uvádí ‘Abdulkádir ibn Muhammed al-Kureší v al-Džewáhiru l-mudíjeti fí tabakáti l-hanefíja, 1/456.
  2. Viz ibidum.
  3. Uvádí Sejjid al-‘Afífí v Hajátu Abí Hanífa, str. 94-95.