Je třeba bát se islámu?

Krize a napětí způsobené přílivem z drtivé většiny muslimských imigrantů do tradičně nemuslimských zemí a současný prudký nárůst kriminality i hrozby terorizmu zaštiťovaného islámskými argumenty přivádí v otázku samotnou nejniternější povahu islámu jako takového a možnost bezkonfliktního soužití s ním. Je tedy nepřátelství islámu vůči Evropě a Evropy vůči islámu už z podstaty věcí nezbytnou nutností, anebo je tomu jinak? Co může za horšící se vztahy obou světových komunit? Tato stručná prezentace se snaží nabídnout argumenty jak náboženského, tak i empirického charakteru, hovořící pro mírové soužití, přehledně a na jednom místě.