Jsou alkohol a mýdlo z vepřového tuku nečisté?

Logo XXL

OTÁZKA: Je alkohol nečistý? Je mýdlo připravené z vepřového tuku nečisté?

OTÁZKA: Je alkohol nečistý? Je mýdlo připravené z vepřového tuku nečisté?

 
ODPOVĚĎ:
 
Fakt, že je konzumace nějaké látky zakázána, ještě automaticky nemusí znamenat, že je nečistotou. Podle většinového názoru je alkohol čistý a není tedy nečistotou v tom smyslu, že by např. alkoholem ředěný parfém na tváři či na oděvu překážel vykonání modlitby.
Šejch al-Albání praví: „Neexistuje důkaz, že alkohol je nečistý. Skutečnost, že je zakázán, ještě není důkazem jeho nečistoty.“1
 
Mýdlo, i když vyrobené z vepřového tuku, je jinou chemickou látkou, nežli sám tuk, nebo zmýdelnatění je chemickou přeměnou. Podle známého šarí’atského pravidla pokud přestane existovat důvod zákazu, přestává platit i sám zákaz. Šejch al-Albání říká: „Mýdlo, vyrobené z
vepřového tuku je čisté, protože tuk změnil své chemické vlastnosti.“2
 
A Alláh ví nejlépe.
 
 
1Viz ad-Da’ífa, 3/470.
2Viz Silsiletu l-hudá we n-núr, str. 91.