K definici a kontextualizaci islamofobie

Pokus o vymezení a uchopení frekventované podoby nenávisti dneška. Co je a co není islamofobie? Co je islamofilie? Co je kritika islámu? Jak se projevují a mění podoby nenávisti vůči muslimům v závislosti na době a místě? Zpracoval L. A. Větrovec.