Kde stojíš

Logo XXL

 do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána prezentace s ukázkami zmínek a předpovědí o příchodu Proroka Muhammeda, mír a požehnání s ním, v textech Starého i Nového Zákona a posvátných spisech staré Indie.

Můžete si ji stáhnout zde.

 do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána prezentace s ukázkami zmínek a předpovědí o příchodu Proroka Muhammeda, mír a požehnání s ním, v textech Starého i Nového Zákona a posvátných spisech staré Indie.

Můžete si ji stáhnout zde.