Krátký souhrn islámské věrouky

Toto je překlad velmi stručného rukopisného pojednání jedné z největších autorit ahlu s-sunna we l-džemá’a v 1. polovině 20. stol. kř. éry, šejcha ‘Abdurrahmána ibn Násira as-Sa’dího, ve kterém jednoduchým, popisným způsobem zasvěcuje čtenáře, především laika a začátečníka, do základních článků islámské věrouky, shrnuté z didaktických účelů do pěti principů, ze kterých je odvozeno vše další.