Masá´ilu l-džáhilíjja – aspekty doby barbarské nevědomosti

Slavná stať obnovitele víry, imáma Muhammeda bin Abdulwehhába rozebírající a kritizující ty z podob neislámského jednání, které přežily od dob džáhilíjje, dní před příchodem Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم až do moderní doby.