Muslimské jednotky SS – pravda a mýtus

Logo XXL

Často se dnes hovoří o spojení muslimů za druhé světové války s nacismem a tuto vizi jen podporují tak často uveřejňované fotografie příslušníků 13. Waffen Gebirgs Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1), kteří pózují s fezy, na kterých je připnutý smrtihlav. Někdy jsou slyšet i hlasy, že do SS vstupovaly statisíce muslimů, což je naprosto směšné.

Často se dnes hovoří o spojení muslimů za druhé světové války s nacismem a tuto vizi jen podporují tak často uveřejňované fotografie příslušníků 13. Waffen Gebirgs Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1), kteří pózují s fezy, na kterých je připnutý smrtihlav. Někdy jsou slyšet i hlasy, že do SS vstupovaly statisíce muslimů, což je naprosto směšné.
Pokud se jedná o největší a nejdéle působící jednotku SS, ve které bojovali muslimové, tedy zmiňovanou 13. Divizi Handschar, tak příkaz ke vzniku přišel od Himmlera až na jaře 1943, který se nechal inspirovat rakousko – uherskými jednotkami, tzv. Bosniaken Truppen . Byly ustanoveny již v roce 1891,měly nejprve osm praporů a čtyři doplňovací velitelství, později se ještě více rozrostly na čtyři pluky a myslivecký prapor. V těchto muslimských jednotkách vykonávali službu polní imámové a náboženské předpisy respektoval i jídelníček, který byl bez alkoholu, vepřového masa a s náležitými posty během Rammadánu. Tyto jednotky se velmi osvědčily a během první světové války patřily k elitě c. k. armády.
Ovšem vstup Bosňáků do těchto jednotek byl zapříčiněn něčím zcela jiným než byly sympatie k nacistické ideologii. Bylo to z prostého pragmatismu, neboť situace na Balkáně byla silně komplikována a staleté národnostní konflikty nemohla 20letá existence ve společném státě urovnat. Proto když po porážce královské Jugoslávie německými vojsky přešlo mnoho bývalých vojáků do ilegality a uchýlilo se k partizánskému boji, bojovalo se nejen proti Němcům, ale také se vyřizovaly národnostní účty. V tom nejvíce vynikali srbští četnici, kteří se netajili tím, že mají zájem Osmance ( jak nazývali slavofonní muslimy ) přivést ke kříži nebo vysídlit. To samozřejmě vzbudilo odezvu u Bosňáků, kteří hodlali bránit svoje rodiny se zbraní v ruce a tyhle zbraně jim nabízela německá armáda a později Titovi komunisté, kteří nerozlišovali správné Jugoslávce podle náboženství.
I přestože důvody muslimů ke vstupu do SS byly více než pádné, nedá se ani náhodou o těchto jednotkách mluvit jako o čistě muslimských, neboť do této divize vstupovali i bosenští křesťané, Volksdeutsche a Chorvati ( vždyť se také nazývala kroatische Nr. 1 ) a důstojníci a např. spojovací SSprapor byly z řad říšských Němců. Komické tedy je, že na většině oněch notoricky známých fotek důstojníků s fezy se jedná o říšské Němce, pro které byla rarita nosit fez k uniformě a proto se tak rádi v této uniformě fotili. Tato jednotka dokončila výcvik v únoru 1944 ( v tu dobu čítala 21 000 mužů ) a byla odeslána bojovat na Balkán. O tom, že jim nacistická ideologie a chování německých důstojníků nebylo příliš po chuti, svědčí i vzpoura během výcviku ve Francii, při níž bylo několik důstojníků SS zastřeleno. Při bojích na Balkáně se vyznamenali hlavně v protipartizánských bojích, které se vyznačovaly oboustrannou krutostí. Když tato divize ustupovala z Balkánu, většina neněmeckých ( německý personál divize: 279 důstojníků, 1 611 poddůstojníků, 4 125 mužů) vojáků dezertovala i se zbraněmi a vracela se zpět bránit své rodiny. V listopadu 1944 byla 13. Waffen Gebirgs Division der SS Handschar rozpuštěna.
Tuto jednotku podporovali také arabští protibritští aktivisté jako byl generál Rašíd Alí al – Kajlání, který vedl protibritské povstání tzv “zlatého července” v Iráku a po jehož porážce prchl do Německa. Stejně jako jerusalémský muftí Hadžádž Amín al – Husajní, kterého Britové vyhostili z Palestiny. Ti stejně jako ostatní Arabové viděli v Němcích přirozeného spojence proti Britům a Francouzům, kteří okupovali tyto země. Bylo to stejně tak přirozené jako když Finové hledali spojenectví u Němců proti Sovětům po prohrané tzv. zimní válce a také měli mít svoji SSdivizi 41. Waffen Grenadier Division der SS Kalevala (finnisches Nr. 1).
Pokud se jedná o ostatní tzv. muslimské jednotky v SS a německé armádě, vedly muslimy ke vstupu podobné pohnutky jako v případě Hadschar a i proti 10ti měsíčnímu působení divize Hadschar byli tyto jednotky naprosto zanedbatelné. 23. Waffen Gebirgs Division der SS Kama (kroatische Nr. 2) Tato divize nebyla nikdy v aktivní službě, protože nebyl dokončen výcvik jejích odvedenců.
21. Waffen Grenadier Division der SS Skanderbeg byla založena v dubnu 1944 a byla složena z etnických Albánců z Kosova. Obsahovala 6 000 Albánců a jediná bojová akce, které se účastnila, bylo krytí ústupu německé armády z Balkánu, přičemž většina Albánců dezertuje a divize má 1 440 bojově připravených vojáků. V listopadu 1944 byla 21. Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg oficiálně rozpuštěna.
Dále s Němci proti Sovětům bojovali kavkazské národy, ale i pravoslavní kozáci, ruští dobrovolníci gen. Vlasova a dobrovolníci z celé Evropy, dokonce i Indové (Indische Freiwilligen Legion der Waffen SS), kteří viděli v Němcích stejně tak jako Arabové přirozené spojence proti britské okupaci.
Proto mi rozhodně připadne směšné spojovat islám a muslimské dobrovolníky ve vojscích Osy s nacistickou ideologií. Neboť zatímco francouzští vojáci 33. Waffen Grenadier Division der SS Charlemagne bránili na konci války Reichstag, tak muslimové marockých a alžírských jednotek bojují proti Němcům v Itálii, čímž se podílejí na konečné porážce nacismu.
Fachreddin M. Samson