Následování prvních generací muslimů

Logo XXL

OTÁZKA: Jak se stanu následovníkem prvních generací?

ODPOVĚĎ:

Šarí’atské principy, které se mohou vyrozumět z toho, co jsme doposud řekli a jejichž přidržování se znamená přidržování se cesty selef[1] jsou následující:

OTÁZKA: Jak se stanu následovníkem prvních generací?

ODPOVĚĎ:

Šarí’atské principy, které se mohou vyrozumět z toho, co jsme doposud řekli a jejichž přidržování se znamená přidržování se cesty selef[1] jsou následující:
1. Návrat k islámskému učení s cílem hledat radu o všech věcech, které člověka zajímají a ustavení těchto rad jako vodítka.
2. Opatrnost ve věcech a nespěchat ve vynášení soudů o lidech. Řekl Alláh dž.š.(ve významu):
Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.
(Hudžurát:6)
1. Léčit pochybení poté, co je potvrzeno, že k němu došlo a je prokázáno cestami zaručujícími jeho nápravu, nikoli cestou krutosti a extremizmu. Řekl Posel, mír a požehnání s ním: “Obveselujte a nikterak neodhánějte lidi od víry.[2] A také řekl: “Jste vysláni, abyste obveselovali a nikoli abyste od víry odháněli.[3] A řekl jednomu ze svých druhů, který se modlil ranní modlitbu před lidmi jako imám a prodloužil ji: “Mezi vámi jsou zajisté ti, kteří odhánějí lidi od dobra. Ten, kdo bude před lidmi vést modlitbu, nechť ji zkrátí (tj. zlehčí), protože za ním (v řadě) jsou i slabí (nemohoucí) a lidé s potřebami.[4]
2. Brát si co nejvíce z potřebné znalosti a to následujícím způsobem:
a) Poslouchat přednášky islámských učenců.
b) Číst knihy prvních generací a životopisy velikých učenců a reformátorů mezi nimi, abychom viděli, jak oni řešili problémy, radili lidem, jak přikazovali dobro a odvraceli od zla, jak rozsuzovali určité případy a situace. Alláh dž.š. říká (ve významu):
A v příbězích jejich je věru mnoho příkladů pro ty, kdož rozumem jsou obdařeni.
(Júsuf:111)
Není třeba věnovat pozornost názorům a stanoviskům těch, kteří řeší problémy rychle a příklady těch, kteří u lidí vzbuzují nadšení bez konkrétní šarí’atské znalosti. Mnohé knížečky, přednášky a projevy přicházejí od lidí, kteří neznají Boží Zákon, kteří u lidí vytvářejí krtost a nařizují lidem to, co jim nenařídil ani Alláh dž.š., ani Jeho Posel, mír a požehnání s ním, ačkoli by tito lidé byli upřímného úmyslu.
Neposuzuje se pouze upřímný úmysl, ale i správnost toho, co se říká. Pravda je to, co je v souladu s Koránem a sunnou a to způsobem, jakým to pochopily první generace.
(Odpovídal šejch Sálih Fewzán, převzato z al-Munteqá min fetawá´i š-šejchi Sálih Fewzán, přeložil Ali Větrovec)
[1] Zbožných předků. První generace muslimů a jejich následovníci.
[2] Podle Buchárího.
[3] Sahíhu l-Buchárí 1/25.
[4] Tamtéž, 1/31.