Nebuď takový fanatik …

black asphalt road between brown fields during daytime

OTÁZKA: Co říci o člověku, který, když mu někdo poradí ohledně nějakého konání, že se protiví Šarí’i, ihned odpoví slovy: “Nebuď takový fanatik, nebuď tak extrémní, buď umírněný.” Objasníte nám, co to znamená být opravdu umírněný?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

Kdokoli, komu je směřována rada, že něco je podle Šarí’y zakázáno a dotyčný má možnost se dané věci vyhnout anebo takového počínání zanechat, anebo je mu směřována rada, že nějaká věc je povinností a on ji může bez jakýchkoli obtíží vykonat, načež řekne něco takového, koná jednoznačně špatně.

Když je mu směřována taková rada, má naopak dotyčnému, který mu poradil, poděkovat za jeho radu, potom se má sám nad sebou zamyslet a pokud je dotyčná rada opravdu oprávněná a na místě, musí se konání dané zakázané věci nadále vyhýbat a svědomitě vykonávat to, co mu bylo uloženo jako povinnost.

Co se týče onoho komentáře “jsi fanatik,” pak otázka fanatizmu či naopak laxnosti coby opaku umírněnosti musí být chápána v závislosti na Šarí’i a na jejích měřítkách. Cokoli je v souladu se Šarí’ou, představuje skutečnou umírněnost. Cokoli se Šarí’i vymyká a zachází do větší krajnosti, to je extrémní. A cokoli je vůči požadavkům Šarí’y nedůsledné, má být považováno za laxní. Šarí’a je standardem za všech okolností a pravý význam umírněnosti tkví v tom, co je v souladu se Šarí’ou. Opravdu umírněné je jen to, co vyžaduje Šarí’a.

Odpovídal: Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Fetáwá ‘ulemái biládi l-harám, str. 211.

Přeložil: Alí Větrovec