Nechť je tvůj jazyk stále vlhký vzpomínáním Alláha

Logo XXL

Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله
Nechť tvůj jazyk nepřestane být vlhký od vzpomínání Alláha.1
Posel Boží صلى الله عليه وسلم také řekl:
أفضل الذكر لا اله الا الله
Nejlepším zikrem (vzpomínáním Alláha) je lá iláhe ille lláh (tj. není božstva kromě Alláha).2
Formulka „lá iláhe ille lláh“ známá též jako تهليل tehlíl, nebo كلمة التوحيد kelimetu t-tewhíd, či كلمة الإخلاص kelimetu l-ichlás, ustavuje naši víru islám a je základem naší upřímnosti vůči Alláhu.
Ibn Hazm رحمه الله poznamenává ohledně těchto slov:
و لـيـكـثـر مـن قـولِ ( لا إلـه إلَّا الله ) فـإنَّهـا ألـفـاظٌ تـتِـمُّ بـحـركـةِ الـلـسـانِ دونَ حـركـةِ الـشَّـفـتـيـن فـلا يَـشـعُـرُ بـذلـكَ الـجـلـيـسُ
„… a hojně říkej lá iláhe ille lláh, věru tato slova dokončuje pohyb jazyka, aniž bychom pohnuli rty, takže nejsou při sezení postřehnutelná."3
Člověk se tedy nemusí stydět před ostatními a být na rozpacích, že by jej považovali za pokrytce.
Jiné formulace zikru mohou být ze rtů odezírány mnohem snadněji. Není slov, která by upřímnost úmyslu a výhradné jeho zasvěcení pouze Alláhu Jedinému odzrcadlovala lépe!
Pokud člověk hojně opakuje lá iláhe ille lláh, zvyšuje pravděpodobnost, že zemře ve chvíli, kdy bude tato slova pronášet. A v takovém stavu by si přáli tento svět opustit všichni muslimové. Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil: „Koho poslední slova budou lá iláhe ille lláh, ten vstoupí do Ráje.
Nechť nás Alláh učiní jedněmi z nich.
1 Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2687; Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 3075. Al-Albání hadís ocenil jako sahíh ve své kontrole obou Sunenů.
2 Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3383, oceněno jako hasan gharíb. Jako hasan ocenil hadís Ibn Hadžer v Netá’idžu l-Afkár, 1/63; al-Albání ocenil jako hasan v Sahíhu l-Džámi’, hadís č. 1104.
3 Viz Risáletu t-talchís.