Nejzkladnější rozdíly mezi islámem a ší'itskou vírou

Logo XXL

Z níže uvedených informaci nesmí být chápáno že všichni ší’ité nejsou muslimy. Stejně jako u jiných islámských sekt, i u ší’itu existuje mnoho skupin a dílčích sekt. Některé z nich jsou úplně mimo islám a některé z nich patří k islámu.

Z níže uvedených informaci nesmí být chápáno že všichni ší’ité nejsou muslimy. Stejně jako u jiných islámských sekt, i u ší’itu existuje mnoho skupin a dílčích sekt. Některé z nich jsou úplně mimo islám a některé z nich patří k islámu. Tedy jsou nemuslimové ti z ší’itů, kteří uctívají jiné vedle Boha, či urážejí přátele Muhammeda, mír a požehnání s ním.

Než začneme hovořit o ší’itské ideologii, je třeba zdůraznit že níže uvedeme citáty pocházejí z ší’itských zdrojů. Muslimové si jsou vědomi, že jsou to lži a pomluvy pokrytecky přisuzované potomkům Proroka, mír a požehnání s ním, a jeho společníkům (jako Alímu apod.). Jako příklad ší’itského pokrytectví uvádíme, že ší’ité odmítli Zejda ibn Alího, neboť vystoupil proti ší’itskému obvinění vůči přátelům Proroka, mír a požehnání s ním, Abú Bekrovi a Omarovi, že jsou nevěřícími.

Tento text směřujeme k těm kdož neznají šíitskou víru a zároveň k těm kdož se hlásí k šítům, ale neznají pravou tvář šíitské ideologie.

Mezi tyto základní rozdíly patří:

 

1. Skrytá znalost

Základem islámu je víra v to, že pouze Bůh zná vše i svět skrytý (al-Ghajb). Korán hovoří:
Jen u Boha je vědění o příchodu Hodiny. On déšť hojný sesílá a ví, co skryto je v lůnech, zatímco duše žádná nezná, co si zítra vyslouží, a žádná neví, ve které zemře zemi. Bůh věru je vševědoucí a dobře zpravený! (31:34)

Muhammed, mír a požehnání s ním, (když se zmínil o předchozím verši) řekl:
Klíčů světa skrytého je pět…

Bůh také řekl:
Rci: "Nikdo z těch, kdož jsou na nebesích i na zemi, nezná nepoznatelné kromě Boha. A nevěřící nemají ani tušení, kdy budou vzkříšeni!" (Korán 27:65)

Manželka Proroka, mír a požehnání s ním, Aiša řekla: Každý kdo tvrdí, že Prorok ví, co se stane zítra je lhářem. Muhamad, mír a požehnání s ním, také řekl: Při Bohu, kromě toho, že jsem poslem Božím, tak nevím co se mi stane ani co se vám stane.

Islámskému věroučnému kodexu ale odporuje ší’itská víra. Ší’ité tvrdí, že jejich dvanáctero imámů je neomylných, znají skryté a mají znalost andělů, Proroků a Poslů. Tvrdí, že znají vše co bylo, i co bude. Také tvrdí, že znají všechny jazyky a že jim patří celá země.

Naproti tomu muslimové věří, že těchto tucet imámů jsou pouze obyčejní lidé. Byli mezi nimi lidé prostí, stejně jako chalífové a učenci. Muslimové jim nepřisuzuji nic, co oni sami sobě nepřisoudili. Což je rozdíl mezi skutečným islámem a ideologií ší’a.


2. Ší’ité věří, že jejich imámové jsou neomylní a znají vše ze světa skrytého (al-Ghajb).

Šíitský duchovní al-Chulajní napsal ve své knize Úsulu l-Káfí, že
Imám Dža’far as-Sádiq řekl: Zachováváme znalost Boží, vysvětlujeme záležitosti Boží, jsme lidmi neomylnými a všem bylo přikázáno aby se nám podřídili. Je zakázáno být nám neposlušným a jsme důvodem od Boha pro všechny mezi nebem a zemí.

Al-Chulajní tamtéž také tvrdí, v kapitole "Pokud Imámove touží znát, tak znají", že Džafar řekl: Pokud se imám touží dozvědět něco o něčem, tak ví. Imámové vědí, kdy je stihne smrt a umírají tehdy, když si to přejí.

Ájatolláh Rúholláh Chomejní, vůdce ší’itské revoluce v Íránu uvedl v jedné ze svých prací:
Naši Imámové mají postavení, jehož nemůže dosáhnout (Bohu) blízký anděl, ani seslaný Prorok.

V jiném svém díle také napsal:
Opravdu imám je ve vznešené pozici, tvoří chalífát a má vládu nad všemi částmi stvoření (všech světů).

Muhammed Ridá Mozaffer napsal:
Věříme že stejně jako prorok, také i imám musí byt neomylný. To znamená, že nemůže zbloudit, ani činit zlo, ať již zjevně nebo vnitřně, od narození až do smrti, úmyslně nebo neúmyslně. A také řekl:
Imám je ve stavu pochopit všechno, všude a kdykoliv.