Óda na knihu

pile of books

Kniha, knižní a čtenářská kultura byla a je symbolem muslimské civilizace, kultivovanosti a pokroku.

Nenávist ke knize je a byla společným rysem všech, kteří kdy bojovali proti islámu. Mongolové, když vyplenili Bagdád, sesbírali všechny knihy a naházeli je do Tigridu. Bylo jich tolik, že přehradily řeku a voda ztemněla sepraným inkoustem. Když křesťanská vojska dobyla Córdobu, sesbírali všechny muslimské knihy, které mohli nalézt a spálili je na hranici.

Nyní vám předkládáme jeden z nejkrásnějších chvalozpěvů o knize, který napsal al-Džáhiz, jeden z nejznámějších a nejproslavenějších spisovatelů ‘abbásovské doby:

Kniha je poklad nádherný i předobrý společník,

Hřejivá zábava, vítaný host i příjemný vrstevník,

Nádoba plná znalostí a vědění,

Krabička vznešených duchovních odhalení!

 

Chceš-li, můžeš se s ní usmát nad podivným,

Chceš-li, můžeš s ní plakat nad jímavým.

Je sbírkou dovedného vyprávění,

Řetězcem je stop zdárného rozmyšlení.

 

Jemností mysli je i dávné moudrosti,

Věky zkalené lidské zkušenosti.

Je zprávou o minulých pokoleních

Národech dávných i dalekých krajích.

 

Pohlédneš-li do ní, dá ti zalíbení

A bude mravů tvých okrášlení.

Naučí tě řečnictví a  vybrousí jazyk,

Šíři dá prsům tvým, když vezmeš ji za zvyk!

 

Dokud se s ní družíš, spojen s ní zůstáváš

I nejtenčí nití, ale vždy se k ní poutáváš.

Žádnou škodu ona nikomu nepřináší,

Ale když chybí, vše zlé se na tě snáší.

 

Pak bude spoluřečník tuze zlý

Každý, kdo se k ní zpátky neuchýlí!

Nedá-li ti nic, pak ani to není hřích,

Že ti brání jen sedávat ve dveřích!

 

Civět na kolemjdoucí a napadat jejich soukromí

A brebentit s těmi, kdo jsou nejvíce pitomí,

Mít podíl na  sprostomluvě jejich,

Plytkém chápání a činech hanebných!

 

Už v tom je pro tebe jistojistě spása

Člověčenství člověka ochrana a krása!

 

I kdyby v ní nebylo dobra jiného

Během času s knihou stráveného

Než bezpečí před lelkováním a zabíjením času

Poznal bys požehnání knihy i notnou její krásu!1

 

Z arabštiny přebásnil: Alí Větrovec

  1. Viz Kitábu l-hajewán, 1/44.