Odměna za hledání náboženské znalosti

Logo XXL

OTÁZKA: Zaznamenalo se mnoho o odměně za čtení vznešeného Koránu, je také odměna za čtení Prorokových, mír s ním, výroků?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Zaznamenalo se mnoho o odměně za čtení vznešeného Koránu, je také odměna za čtení Prorokových, mír s ním, výroků?
ODPOVĚĎ:
Ano, v každém čtení a poznávání je určena odměna. Vyučovaní znalosti, učení se poznání cestou Koránu a cestou Prorokovy Sunny obsahuje obrovskou odměnu. Znalost, kterou se učíme z Koránu a ze Sunny popsal Prorok صلى الله عليه و سلمsám ve výroku, ve významu: „ Nejlepší je z vás ten, který se učí poznání a vyučuje ho.“ A je zaznamenáno mnoho o čtení vznešeného Koránu, např. : slova od Proroka صلى الله عليه و سلم: „ Čtěte mnoho Korán, protože přijde jako přímluvce tomu, kdo ho četl v Den Zmrtvýchvstání.“ zaznamenal Muslim A pravil jednoho dne Prorok صلى الله عليه و سلم:„ Chtěli byste přijít do Bathánu (údolí v Medíně) a najít tam dvě krásné mohutné velbloudice, aniž by jste je někomu brali a od rodiny je vzali?” Odpověděli: „Všichni bychom to moc chtěli, Posle Boží.“ A tak jim řekl: „Když přijde někdo z vás do mešity a naučí se dva verše z Boží knihy, je to pro vás lepší než tyto dvě krásné a mohutné velbloudice, a tři jsou lepší než ty tři a čtyři jsou lepší než ty čtyři a kolik veršů, tolik velbloudů.“ Tedy, o říká Prorok صلى الله عليه و سلم, poukazuje na velký užitek z učení Koránu a jeho čtení. V hadísu od Ibn Mes´úda stojí: „Kdo přečte jedno písmeno z Koránu má odměnu ještě desetinásobně větší.“ A takto se posuzuje i Sunna, když se ji učí věřící a čte si výroky a učí se je, je mu zapsána obrovská odměna, protože to je učení poznání. Prorok صلى الله عليه و سلم řekl : „ Kdo se vydal na cestu , kde hledá poznání, tomu Alláh ulehčí cestu do Ráje.“ A toto značí , že kdokoliv se učí poznání , pamatuje si výroky a připomíná si je, je to důvod pro vstup do Ráje a ochrana od Pekla. A také pravil Prorok صلى الله عليه و سلم ve významu: „ Pro koho chce Bůh dobro, tomu dopřeje poznání v náboženství.“ Na tom je shoda. Tak možnost poznání je jak skrzeKnihu (Korán) tak i přes Sunnu (cesta Proroka صلى الله عليه و سلم). A dopřání poznání Sunny je důkazem, že Bůh chce pro služebníka dobro, stejně tak jako u Koránu a je k tomu mnoho důkazů.
Odpovídal: šejch Ibn Báz
Zdroj: Núr ‘alá d-darbi l-‘Akída
překlad: Petr Jahjá Moravec