Omar ibn 'Abdul'azíz o činu bez znalosti

Logo XXL

 At-Taberí uvádí od Abdurrahmána ibn Mehdího, že řekl Sufján, že Omar ibn Abdul’azíz pravil:

 At-Taberí uvádí od Abdurrahmána ibn Mehdího, že řekl Sufján, že Omar ibn Abdul’azíz pravil:

Kdokoli koná bez znalosti, působí více škody, nežli užitku. Kdokoli nepovažuje svá slova za část svých skutků, opakovaně hřeší. Zadostiučinění je vzácnost a pravý věřící se spoléhá na trpělivost. Alláh nikdy neustaví Své požehnání nad někým z Jeho služebníků, aniž by ho později neodňal, vraceje mu výměnou za ně trpělivost nad tím, co mu bylo odňato.
 
Potom recitoval verš:
 
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

A trpělivým bude dána jejich odměna v míře plné, bez počítání. (Zumer:10)