Open House podruhé v Brněnské mešitě

O víkendu 18. 5. a 19. 5. se letos (2024) pořádal sedmý ročník akce Open House Brno spolu s akcí Muzejní Noc, přičemž je tato akce především zaměřena na architekturu. Na této akci celkem 116 budov v Brně otevírají své své dveře zvědavým a zaujetím návštěvníkům.

Letos se již podruhé zúčastnila této akce i Brněnská mešita.1

Mešita byla postavena a slavnostně otevřena v červenci 1998 a jedná se tak o první mešitu na území České Republiky i bývalého Československa. Budova je postavena přímo za účelem modlitby, je otočená tak, aby směřovala k Mekce. Mešita však neslouží pouze jako modlitebna, ale také jako kulturní centrum.

Mešita byla během festivalu Open House otevřena pro veřejnost od 10:00 do 18:00 a po každé hodině se střídaly skupiny – doba prohlídky zahrnovala trvání jednoho celistvého výkladu o základních článcích islámské věrouky, pilířích islámu, historii muslimů u nás od dob Velké Moravy až do dnešních dní. Nechybělo ani vyprávění pamětníka o rozvoji náboženského života muslimů na Moravě po roce 1989 a o založení a vzniku mešity. Brněnští muslimové si pro hosty také připravili soutěžní kvíz o knižní ceny. Hosté měli možnost volné diskuse s brněnskými muslimy, kdy se jich mohli tázat na jakoukoli otázku.

Co jako muslimská komunita oceňujeme obzvláště, byl klidný a přátelský přístup návštěvníků k diskuzi, kdy takřka až na výjimky vymizela dříve tak častá kontroverzní témata terorizmu, násilí a střetu civilizací i hodnot. Jsme rádi, že v centru pozornosti byl především reálný každodenní život běžných lidí.

Účastníci akce si kromě obou pater mešity také měli možnost prohlédnout výstavu plakátů na stěnách. Kdo chtěl, mohl si mešitu a její vnitřní prostory i vyfotografovat. A pokud byl pro někoho výklad příliš vyčerpávající, mohl se dokonce i občerstvit čajem, kávou a připravenými orientálními dobrotami.

Akce Open House v Brněnské mešitě se letos zúčastnily desítky až stovky lidí, pořadatelé uvádí přesný počet zaznamenaných návštěvníků 251 osobu. Akce tohoto druhu slouží ke vzdělávání veřejnosti o islámu a muslimské komunitě, pomáhají zlepšovat pověst muslimů v České republice a tím pádem i podporovat vzájemnou náboženskou toleranci.

Většina islámských učenců je totiž toho názoru, že nemuslimové mohou navštěvovat mešity za účelem získávání informací o islámu a muslimech.2 Svědčí pro to mezi jinými i hadís, který hovoří o tom, jak Posel Boží صلى الله عليه وسلم zadržel jednoho nemuslima jménem Sumáma a po třech dnech ho pustil na svobodu. Sumáma, který strávil celou tuto dobu v medínské mešitě a pozoroval náboženský život muslimů, následně přijal islám.3

Tématem vztahů mezi muslimskou a nemuslimskou populací se zabýval i Ibn Džerír at-Taberí v jeho nejznámějším díle Táríchu r-rusuli we l-mulúk (čes. Historie proroků a králů). Píše v něm o vzájemném soužití a pochopení mezi muslimy a nemuslimy. Z toho bychom si měli brát příklad i my a umět dobře reprezentovat naši víru ostatním.

Návštěvníci Brněnské mešity přicházeli z řad domácích i cizinců, Brňanů i přespolních a zastoupeny byly všechny věkové skupiny obyvatel, od mládeže až po seniory.

Kdo z našich hostů chtěl, mohl zanechat v nabídnuté návštěvní knize brněnským muslimům svůj vzkaz. Mezi nimi se vyjímaly například tyto:

“Děkujeme za vlídné přijetí a výklad. Přejeme mír a klid celému světu.” – M. –

“Děkuji, bylo to moc zajímavé. Určitě se sem ještě víckrát vrátím při studiu vysoké školy.” – D. –

“Magické místo. Děkujeme.” – H. –

“Nesmírně obohacující výklad!” – K. a V. –

“Ďakujeme za vašu prácu pre islamskú komunitu ako aj pre medzináboženské porozumenie, ďakujeme za prednášku a debatu a aj za dobrý čaj.” – K., L., R. a V. –

“Děkujeme za úžasné vysvětlení tématu demonstrací v Německu.” – P. –

“Tak teď už vím, proč v pátek tolik spěchají. Děkuji.” – L. –

“Děkujeme za možnost nahlédnout do Vaší kultury a to i v podobě jídla a pití. Komentovaná prohlídka byla velmi zajímavá, včetně otevřené diskuse.”- F. –

“Děkuji za zajímavý program, dobré občerstvení a skvělou výhru!”  – S. –

“Moc děkuji za možnost podívat se do mešity, za milý a přátelský přístup i poskytnutí zajímavých informací. Přeji vše dobré.”  – A. –

Autor: Marek Pavlovský

  1. Více viz stránky Open Housu: https://openhousebrno.cz/cs/brnenska-mesita
  2. Kromě mekkánského al-Harámu. Tohoto názoru se drží i Stálá komise pro fetwy v KSA, viz Fetáwá al-Ledžneti d-dáima, 6/276. Stejně smýšlejí i mnohé další podobné orgány ve světě. Jmenujme například malajské federální muftíjství, viz Irsyad Fatwa nr. 271: The ruling for non-muslims entering the mosque. K dispozici online na https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/2793-irsyad-al-fatwa-271-the-ruling-for-non-muslims-entering-the-mosque
  3. Muttefekun ‘alejhi. Zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 469; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 1764.