Otevřen zápis do letního semestru islámské internetové akademie pro ženy Sefíratu l-islám

Vážené sestry v islámu,

redakce portálu E-Islam.cz vám oznamuje, že byl spuštěn zápis do letního semestru česko-slovenské pobočky islámské internetové akademie Sefíratu l-islám.

Tato mezinárodní ženská akademie funguje pod dohledem kvalifikovaných a akreditovaných islámských učenců v Saúdské Arábii a má mnoho rozmanitých jazykových mutací, od září tohoto roku k nim přibyla také česká a slovenská. Odborně způsobilé ženské lektorky zde vyučují Korán a umění jeho recitace, arabský jazyk a široké spektrum islámských nauk od věrouky (‘akídy) až po islámskoprávní nauku (fikh).

O otevření česko-slovenské sekce více zde.

Zapsat se můžete prostřednictvím internetového formuláře na tomto odkaze.

Plánovaný začátek nového semestru je 14. 1. 2023.