Pohleďte na ty, kdo jsou na tom hůř!

Logo XXL

Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

اُنْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.

Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

اُنْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.

Pohleďte na toho, který je níže, nežli vy – a nikoli na toho, který je nad vámi, abyste neznevažovali dobrodiní Božího vůči vám.[1]

Na něm se shodují al-Buchárí i Muslim a toto je znění podle Muslima.

Osmán ibn Hakim proto pravil: „Hleďte na toho, kdo je v náboženství nad vámi a na toho, kdo je pod vámi, co se týče tohoto světa. A s takovými se družte.[2]

Imám Abú Ibráhím Muhammed ibn Ismá’íl as-San’ání vysvětlil:

Tento hadís v sobě zahrnuje jak příkaz, tak i zákaz, čímž nabádá Božího služebníka, aby byl Alláhu vděčen za dobrodiní, kterými ho On obdařil. Důvodem tohoto předpisu je přísný zákaz opovrhovat dobrodiním, které Alláh Svému služebníkovi prokázal.

Tím pod vámi se myslí ten, kdo je na tom z hlediska vezdejšího světa hůře, nežli pozorovatel. Tedy když se na něho dívá, vidí, co dotyčný nemá, ale on má, např. z hlediska zdraví, tedy že dotyčný je nějak postižený či trpí nějakou chorobou, či majetku, tj. má méně majetku nebo se mu něčeho nedostává, takže pozorovatel se z toho může poučit a děkovat Alláhu za dary, kterými ho On obdařil, za požehnání zdraví, které je základem samého života, se nejlépe zavděčí tím, že si uvědomí jeho důležitost při pohledu na někoho s tělesnou vadou, někoho, kdo je slepý, hluchý či němý, pročež může děkovat za Alláhu to, že vidí, slyší a může hovořit, či je obdařen vším, čehož nepřítomnost probouzí starosti a smutek.

Pokud pozorovatel náhodou pohlédne na někoho, kdo je zkoušen samotným vezdejším světem a hromadí ho, nedávaje mu místo, které mu právem připadá, nechť sezná, že i to, že má majetku méně, je podobou dobrodiní Božího vůči němu, díky čemuž je to pro něj pocta od Alláha, neboť díky tomu je jeho zodpovědnost za to, jak majetek získal a jak s ním naložil, menší.

A pokud pohlédne na někoho, kdo je zkoušen těžkou chudobou, či dluhy, jež třeba vrátit, nechť sezná, že jej Alláh ze Svého dobrodiní uchránil před takovými pokušeními.

Na tomto světě můžeš být zkoušen jak dobrým, tak i špatným, nikdy ovšem nevíš, která podoba pokušení je větším neštěstím. Proto vždy děkuj Alláhu a buď Mu vděčen, že nejsi zkoušen tím, čím jsou zkoušeni druzí.

Pokud pozorovatel pohlédne na někoho, kdo se nachází výše, nežli on, v pohledu náboženství, nechť sezná, že byl jedním z těch, kteří vůči němu byli nedbalí a proto nechť bude jednak vděčen Alláhu a děkuje Mu a druhak nechť se zastydí před Pánem svým a zaklepe na brány pokání, které jsou vždy otevřeny, upřímně se kajíce. Tedy nechť první poděkuje Alláhu a poté nechť se před Ním zastydí sebe sama. 

Proto Muslim také uvádí od Abú Hurejry رضي الله عنه, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

Pokud někdo z vás pohlédne na někoho, koho Alláh obdařil přízní, co se týče jeho majetku a vzhledu, nechť pohlédne na toho, kdo je níže, nežli on.[3][4]

Šejch ‘Usejmín dodal:

Neshlížejte shora na svého bratra muslima co se týče jeho vzhledu, oblečení, řeči, vzdělání, nebo čehokoli jiného.[5]

______________________________________________________

[1] Zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6490; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 2963.

[2] Zaznamenal Ibn Abi d-Dunjá v as-Samt, str. 45.

[3] To je další verze uvedeného Muslimova hadísu, zaznamenal jej i al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6490.

[4] Viz Subulu s-selámi Šerhu bulúghi l-merám, 2/614, hadís č. 1351.

[5] Viz Šerhu Rijádi s-sálihín, 6/260.