Poselství súry al-Ichlás, Upřímnost víry

text

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech náboženských povinností a ubírejme se přímou a správnou cestou.

Vznešený Alláh pravil:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem.” (Nisá: 1)

Věru nejpravdivějším slovem jest Slovo Boží v Jeho Knize a jediným správným vedením je vedení Muhammeda Posla Božího صلى الله عليه وسلم. A nejhoršími věcmi jsou novoty, věci nově vnesené do víry, protože každá inovace je bludem.

Služebníci Boží, Alláh pochválil Sám Sebe a popisuje nám Sám Sebe překrásným přívlastkem as-Samed, Sám o Sobě Věčný, když pravil:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  اللَّهُ الصَّمَدُ

On je Alláh, Jedinečný, Bůh Sám o Sobě Věčný” (Ichlás: 1-2)

Pravému poznání toho, co znamená Boží jméno as-Samed a jaké plody toto přináší se nevyrovná nic z pokladů tohoto světa.

Citovaný verš přichází v jisté nám všem velmi dobře známé mekkánské súře, velmi krátké, avšak velkolepé zároveň, neboť hovoří o vznešených Božích vlastnostech a nedozírných činech. Súra al-Ichlás neboli Upřímnost víry, 112. v koránském pořadí, ukazuje na Boží absolutní Jedinečnost, neporovnatelnost s Jeho stvořeními a na to, že žádné ze stvoření nelze k Bohu nijak připodobnit.

Představuje jasné vyvrácení bludných doměnek těch, kteří si o Alláhu Jediném vymýšlejí lži, připisují mu potomka a popisy, které se neslučují s Jeho velikostí, ať už bychom takové nalezli mezi židy, křesťany či modloslužebníky. A oč vznešenější je On nad to, co mu nespravedlivě připisují.

Ubejj ibn Ka’b رضي الله عنه vypráví, že modloslužebníci se Posla Božího صلى الله عليه وسلم dotázali: “Popiš nám rodokmen svého Pána.”

Jako odpověď jim Alláh Vznešený seslal tato Svá slova:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  اللَّهُ الصَّمَدُ  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Rci: “On je Alláh, Jedinečný, Bůh Sám o Sobě Věčný, neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo by Mu byl roven” (Ichlás: 1-4)1

Podle ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنهما Posel Boží صلى الله عليه وسلم dodal:

هذه صفةُ ربي عزَّ وجلَّ

Toto jsou vlastnosti mého Vznešeného Pána.2

K mimořádným přednostem této súry patří, že je považována za jednu třetinu Koránu z hlediska svého ohromného významu, anebo z hlediska svého obsahu, protože třetina Koránu hovoří právě o Alláhu.

Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

 احْشِدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ‏

Semkněte se, budu vám recitovat jednu třetinu Koránu.

Ti, kteří se mohli seskupit, se skutečně seskupili. Posel Boží صلى الله عليه وسلم předstoupil před ně a odrecitoval: “Rci, Alláh je Jedinečný …” až do konce súry a potom odešel do svého domu. Někteří z nás si pomysleli: “Možná obdržel nějaké zvěsti z nebes a proto musel odejít domů.”

Potom Posel Boží صلى الله عليه وسلم znovu předstoupil před lidi a řekl jim:

إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

Což jsem vám neslíbil, že vám odrecituji třetinu Koránu? Opravdu, zapamatujte si, toto je rovno jedné třetině Koránu.3

Kdo si oblíbí recitaci a význam této súry, tomu bude postaven dům v Ráji. Sehl ibn Mu’áz ibn Anas uvádí od svého otce رضي الله عنه, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عشرَ مراتٍ بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ

Kdo přečte “Rci, On je Alláh, Jedinečný…” desetkrát, tomu Alláh postaví dům v Ráji.

“A když to bude víckrát?” otázal se Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه.

Posel Boží صلى الله عليه وسلم mu odpověděl:

اللَّهُ أَكثرُ وأطيبُ

Alláh mu dá více ještě lepší odměny.4

Kdo se ji naučí nazpaměť a pochopí její význam, bude prostřednictvím této súry také chráněn před zlem.

‘Ukba ibn Ámir al-Džuhení رضي الله عنه vyprávěl, že zatímco na jedné z válečných výprav vedl za uzdu jízdní zvíře, na němž seděl Posel Boží صلى الله عليه وسلم, Posel Boží mu řekl:

 يَا عُقْبَةُ قُلْ ‏

“‘Ukbo, řekni!”

‘Ukba se k němu obrátil a pečlivě poslouchal, co bude následovat. Posel Boží صلى الله عليه وسلم znovu opakoval:

 يَا عُقْبَةُ قُلْ ‏

“‘Ukbo, řekni!”

‘Ukba znovu dál poslouchal, co bude následovat, načež Posel Boží صلى الله عليه وسلم svůj příkaz zopakoval i potřetí. “A co mám říci?” Otázal se ‘Ukba. Posel Boží صلى الله عليه وسلم odrecitoval: “Řekni: On, Alláh, je Jedinečný …” až do konce súry. Potom odrecitoval súru:

 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

Řekni: Utíkám se k Pánu jitřní záře …” (Felek: 1) až do konce súry.

A potom odrecitoval:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

Řekni: Utíkám se k Pánu lidí …” (Nás:1) až do konce súry.

A ‘Ukba vše toto recitoval spolu s Prorokemصلى الله عليه وسلم, dokud neskončili.

Potom mu Prorok صلى الله عليه وسلم řekl:

مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ

Takovým způsobem se ještě nikdy nikdo k Alláhu neutíkal.5

Láska k této súře také přivádí do Ráje.
Anas ibn Málik رضي الله عنه vypráví, že jistý muž míval ve zvyku stále v modlitbách opakovat súru al-Ichlás. Opakoval ji na každém rek’átu společné modlitby, které vedl. Když se ho Posel Boží صلى الله عليه وسلم zeptal, proč tak činí, odpověděl, že si tuto súru až příliš oblíbil. Na to mu Prorok صلى الله عليه وسلم odvětil:

 إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ

Tvá láska k této súře tě přivede do Ráje.6

Posel Boží صلى الله عليه وسلم dostal nesmírnou poctu tím, že mu byla zjevena tato súra, ve které se Alláh popisuje svým překrásným jménem الصمد as-Samed.

Od ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنهما se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم citoval tato slova Jeho Pána:

قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا

Alláh pravil: “Můj služebník o Mně lže, prohlašuje mne za lháře a to mu nepřísluší. Rouhá se Mi a na to nemá nárok. Prohlašuje Mne za lháře tím, že soudí, že ho nemohu navrátit do stavu, v jakém byl. A rouhá se vůči Mně tím, že hovoří, že mám potomka. Oč Vznešenější jsem nad to, abych potřeboval družku či potomka!7

Od Ubejje ibn Ka’ba se také dochovalo vysvětlení, že as-Samed znamená “Ten, Jenž neplodil a nebyl zplozen, protože není věci, která by byla zplozena, aniž by také nezanikla a není ničeho, co by zaniklo, aniž by to po sobě zanechalo dědice. A věru Vznešený Alláh ani neumírá, ani po Sobě nenechává dědice. A není nikoho, kdo by mu byl roven.” Také vysvětlil: “Nic Mu není podobno, ani Mu rovno, ani neexistuje nic, co by bylo jako On.8

Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín uvádí od Ibn ‘Abbáse  رضي الله عنهما také vysvětlení, že as-Samed znamená “Dokonalý v pohledu Svého vědění, Dokonalý v pohledu Své shovívavosti a Dokonalý v pohledu Své moci.

Lidé někdy propadají pochybám, před kterými chrání tato súra. To se stává tehdy, když si řeknou: “Alláh stvořil takovou a onakou příčinu, která měla za následek to a to, což mělo za následek to a to…” až se třeba někdo z nich zeptá: “A kdo stvořil Alláha?”

Abú Hurejra رضي الله عنه slyšel od Posla Božího صلى الله عليه وسلم radu, jak se s takovými pochybnostmi vypořádat: Recitovat súru v níž se praví: Rci: “On je Alláh, Jedinečný, Bůh Sám o Sobě Věčný, neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo by Mu byl roven” (Ichlás: 1-4).9

Boží překrásné jméno as-Samed nás navádí, že se máme se svými potřebami obracet výlučně k Němu a nikoli k nějakým prostředníkům mezi námi a Ním, ať už by to byl kdokoli, vznešený anděl, někdo z proroků či jejich společníků, zbožných lidí apod. Všichni tito totiž sami potřebují Boha. Nemohou sami o sobě v ničem jakkoli prospět či ublížit, kromě toho, co jim Alláh umožní.

Také nás vede k tomu, abychom se při hledání čehokoli, co na tomto světě potřebujeme, nespoléhali na jiné lidi a nehleděli na ně se závistí, protože je to Alláh, kdo je Soběstačný a dává nám i jim. U Něho se nachází vše, co potřebujeme a On je schopen a ochoten nám to poskytnout.

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

من نَزَل به حاجةٌ فأنزَلَها بالنّاسِ كان قَمِنًا مِن ألّا تُسَهَّلَ حاجتُه، ومن أنزَلَها باللهِ آتاه اللهُ برِزقٍ عاجِلٍ أو بموتٍ آجِلٍ

Na koho dopadne nějaká potřeba a on se s ní svěří lidem, toho potřeba nebude nikdy ukojena. A kdo se s ní svěří Alláhu, tomu Alláh buď nakonec dá to, oč Ho žádal, anebo záhy ukončí jeho živoření.10

Všechny příčiny, následky a cokoli, co existuje, jsou pomíjivé, mají omezenou působnost a platnost. Jediný Alláh nepomíjí, je Věčný, existuje Sám o Sobě a na ničem nezávisí. Kdo si toto uvědomí, pochopí, jak je nesmyslné obracet se na kohokoli mimo Něho, doufat v kohokoli mimo Něho a na kohokoli mimo Něho se spoléhat. Ať už by to byl kdokoli. To proto, že jedině Alláh a nikdo jiný je as-Samed – Sám o Sobě Věčný.

Ó Alláhu, prosíme Tě skrze Tvé vznešené a překrásné jméno as-Samed, že Ty jsi Jedinečný, Sám o Sobě Věčný, neplodils a nebyls splozen a není nikoho, kdo by ti byl roven, abys nám dal co největšího poznání Tvé velikosti a zahrnul nás požehnanými plody tohoto poznání na světě tomto, jakož i věčnou blažeností a nepomíjivým potěšením z Tvé blízkosti na světě onom. Ámín!

 

  1. Zaznamenali at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3364; a Ahmed v Musnedu, hadís č. 21219. Jako hasan ho doložil al-Albání v Da’ífu Suneni t-Tirmizí, hadís č. 3364
  2. Od Bejhekího uvádí a jako hasan ocenil Ibn Hadžer al-‘Askalání ve Fethu l-Bárí, 13/356. Al-Albání tento hadís ovšem oceňuje jako slabý, viz Da’ífu l-Džámi’, hadís č. 6384. Jeho smysl je však v každém případě v pořádku.
  3. Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 812.
  4. Zaznamenali Ahmed v Musnedu, hadís č. 15610; as-Sujútí v al-Džámi’u s-saghír, hadís č. 8928; jako sahíh ho doložil al-Albání v Sahíhu l-Džámi’, hadís č. 6472.
  5. Zaznamenal an-Nesáí v Sunenu, hadís č. 5430. Jako sahíh ho doložil al-Albání v Sahíhu l-Džámi‘, hadís č. 7948.
  6. Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2901. Al-Albání ho označil za hasan.
  7. Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 4482.
  8. Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3364.
  9. Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 135.
  10. Zaznamenal Ahmed v Musnedu, hadís č. 3696, Ahmed Šákir ho ocenil jako sahíh.