Postavení ženy v sunnitském islámu a v ší'izmu

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi postavením ženy v sunnitském islámu a v ší’izmu?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaký je rozdíl mezi postavením ženy v sunnitském islámu a v ší’izmu?
ODPOVĚĎ:
Otázka postavení ženy v muslimských zemích je mnohdy a častěji definována spíše místními tradicemi, nežli islámským právním systémem.
Proto i rozdíly ve vnímání ženské otázky mezi sunnity a ší’ity budou více pochopitelné z rodílů mezi prostředím arabským, tureckým, atd. (převážně sunnité) než perským (převážně ší’ité).
Hlavním rozdílem v čistě islámsko-právní rovině z tohoto hlediska zůstává ší’itský koncept mut’a, neboli “manželství na dobu určitou” ukončené po uplynutí dohodnuté doby automatickým rozvodem. Tato ryze ší’itská praktika nemá v sunnitském právním myšlení precedens, byla sice diskutována starými hidžázskými právníky, ale nakonec byla zavržena.
Dále by se v dílech mnohých, jak sunnitských tak ší’itských učenců a autorů zabývajících se islámskou právní vědou daly najít odlišné interpretace různých otázek týkajících se manželství, ženy, sexuality apod. Ty však spíše spadají pod vlastní pohledy konkrétních těchto jedinců a neradno je příliš zobecňovat.
Ještě by se dalo říci, že daleko větší rozdíli jsou v pojímání ženské otázky mezi ší’ity samými, nežli mezi sunnity a ší’ity jako takovými.