Práce SOČ: postoj bosenské salafíje k tekfírizmu

Gymnaziální absolvent D. Dula se ve své práci, postupující do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, zabýval postojem bosenské salafíje k tekfírismu. Vysvětlil, i přes drobné nedostatky v transkripci a terminologii, podrobně pojmy salafismus a tekfírismus i rozdíly mezi nimi v kontextu historie v globálním i lokálním měřítku Bosny a Hercegoviny. Provedl rozhovory přímo se sarajevskými sympatizanty salafíjského hnutí a na základě těchto rozhovorů i analýzy dvou důležitých internetových serverů představil jejich postoj k tekfírismu: Salafisté mají potenciál jako skupina bojovat proti tekfírismu, zejména ideologicky. Takový boj je dle autora mnohem důležitější, účinnější a smysluplnější, než jakékoliv vojenské operace, nebo posilování tajných služeb. Závěrem autor apeluje na širokou veřejnost, aby si uvědomila rozdíl mezi těmito skupinami v jednom náboženství a přestala generalizováním a neochotou porozumět a vzdělat se „podkopávat nohy“ té skupině, která, ač se tak právě na první pohled nemusí zdát, stojí na „naší straně“.