Předpisy a práva nemanželských dětí v islámu

brown bird nest on tree branch

Když se ze smilstva narodí dítě

Dítě narozené ze smilstva je připisováno své matce. Toto je ten nejsprávnější názor učenců. Pokud je matka muslimka, dítě je také právně posuzováno jako muslim, pokud matka není muslimka, dítě také není právně posuzováno jako muslim. Dítě je připisováno pouze jí a nikoli už i muži, který s ní smilnil.

Toto dítě není a nemá být nijak poškozeno za za hřích své matky nebo muže, který s jeho matkou smilnil a to proto, že Alláh říká:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

A žádná duše hříchy obtížená neponese břímě jiné (An’ám: 164)

Práva dítěte narozeného ze smilstva

Jeho práva jsou stejná jako práva každého dítěte muslimů, pokud jeho matka je muslimka. To je z důvodu, že dítě následuje ve víře svou matku. Má obecně také právo dědit po své matce a kterémkoli z muslimů, kteří jsou jejími příbuznými, shodně liteře islámského práva.

Dítě však nemá právo na dědictví od toho, kdo smilnil s jeho matkou, neboť z hlediska práva Šarí’a to není jeho otec v právním smyslu slova.

Dítě nenese hanbu za smilstvo svých rodičů

Dítě není pošpiněno tím, že jeho matka spáchala smilstvo s mužem, za kterého nebyla provdána. Je bez viny, neboť nebylo odpovědno za jejich činy.

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ

Dostane odměnu za dobro, které si vysloužil a bude potrestán za zlo, které si vysloužil (Bekara:286)

Pokud je levoboček poslušný vůči Alláhovi, koná dobré skutky a zemře jako muslim, vstoupí do ráje. Pokud koná špatné skutky a zemře na nevíře, vstoupí do Pekla. Pokud se pohyboval mezi oběma těmito protipóly, je na Alláhu, zda mu odpustí či zda ho potrestá.

Co se týče hadísu, ve kterém se mluví o dítěti narozeném ze smilstva a o tom, že nevstoupí do ráje, tak tento hadís je vymyšleným podvrhem.

Může být dítě narozené ze smilstva připisováno otci?

Dítě, které se narodí ze smilstva není dítětem svého otce, neboť semeno muže vniklo nedovoleným způsobem. Dle práva Šaría nelze připisovat dítě muži, který smilnil s matkou dítěte. Z tohoto důvodu lze dítě připisovat pouze matce.

Co když muž souhlasí s tím, že je otcem?

I pokud by muž, který sesmilnil s matkou dítěte, souhlasil s tím, že bude uveden jako otec dítěte, rodokmen stále není šarí’atsky potvrzen a přijat kvůli hříchu smilstva. Smilníkovi je však dovoleno se oženit s matkou dítěte, nebo se ženou, se kterou smilnil poté, co uplyne její čekací lhůta po rozvodu (arab. عدة ‘idda) nebo pokud nerodila tak po jednom menstruačním cyklu a poté, co se upřímně kaje a prosí Alláha o odpuštění.

Prorok صلى الله عليه و سلم řekl:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ

Dítě kteréhokoli muže, jenž smilnil se svobodnou ženou či otrokyní, je dítětem smilstva. Po smilníkovi nedědí a ani smilník nedědí po něm.1

At-Tirmizí uvádí, že učenci tento hadis pochopili tak, že dítě nedědí po jeho otci, pokud je jeho levobočkem.

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Prorok صلى الله عليه و سلم řekl:

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ.

Dítě je připisováno majiteli lože, do kterého se narodilo.2

Majitelem lože je zákonný manžel ženy a nikdo nemá nárok prohlašovat se otcem dítěte nežli ten, kdo byl manželem ženy v době, kdy se toto dítě narodilo. Pokud však nebyla vdaná, je majitelkou svého lože jen ona sama, takže lze dítě připisovat jen jí.

Autor: šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz

Zdroj: viz al-Džámi’u fí fikhi l-‘allámeti Ibn Báz, str. 862-863.

Přeložil: Afrim Peer

(…)

1 Od ‘Amra ibn Šu’ajba zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2113.

2 Muttefekun ‘alejhi, zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2053; Muslim v Sahíhu, hadís č. 1457.